Keskkonnakomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul ei tohi Eesti metsa raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab, ning seetõttu on vaja üle kontrollida ka metsa raie- ja juurdekasvumahtude arvutamise metoodikad.

  • Maamajandus
  • 19. detsember 2016
  • Pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

"Mitte mingil juhul ei tohi metsa raiuda rohkem, kui seda juurde kasvab. See põhimõte on kirjas ka valitsusliidu leppes," ütles Vakra loodussõprade ja -kaitsjate petitsiooni vastu võttes. Vakra hinnangul on petitsiooni esitajad osutanud tõsisele võimalikule probleemile, et metsa raie- ja juurdekasvumahtude arvutamisel on kasutatud erinevaid metoodikaid, mistõttu pole andmed võrreldavad.

"Eesti mets on meie ühine vara, mille eest peame ühiselt hoolt kandma. Kindlasti kaasame keskkonnakomisjoni arutelule metsaseaduse üle kõik osapooled," märkis Vakra. "Kiiremas korras tuleb need andmed üle kontrollida, et saada selgust tegelikust olukorrast. Niikaua kui andmed pole korrektsed või põhinevad erinevatel meetoditel, ei saa keegi väita, et probleemi pole."

Vakra sõnul on metsanduspoliitika kujundamisel oluline lähtuda teaduspõhisest lähenemisest ning kestlikust ja heaperemehelikust kasutamisest. Vakra kinnitas, et riigikogu komisjon hakkab loodussõprade ja -kaitsjate ettepanekut arutama esimesel võimalusel ning kaasab kõik osapooled.

"Nii Tartu Ülikooli kui Eesti Maaülikooli teadlased on korduvalt selgitanud, et praegust intensiivset raiepoliitikat aetakse elurikkuse ja tulevaste põlvkondade arvelt," ütles reedel keskkonnaaktivist Linda-Mari Väli. "Paraku ei lase riik end sellest häirida."

Väli hinnangul muutub rahulolematute kodanike jaoks üha ebaselgemaks, kelle huve riik esindab.


Allikas: BNS