Keskkonnainspektsioon kontrollib Eesti Rehviliidu tänast teadet kasutatud rehvide vastuvõtu peatamise kohta. Rikkumise tuvastamisel, st tootjavastutusorganisatsiooni seadusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise korral alustab inspektsioon organisatsiooni suhtes menetlust.

  • Jäätmed
  • 16. mai 2016
  • Pildistas Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

Eesti Rehviliit on tootjavastutusorganisatsioonina võtnud endale kohustuse korraldada tootjate eest vanarehvide kogumine ja käitlemine. Kohustusest taganemise puhul on tegu jäätmeseaduses ja rehvimääruses sätestatud nõuete eiramisega.

Kui kellelgi on infot rehvide vastuvõtust keeldumise kohta Rehviliidu poolt, saab sellest teatada Keskkonnainspektsiooni valvetelefonile 1313.

Taustainfoks:

Eestis, nagu mitmes teiseski Euroopa Liidu riigis, kehtib rehvidele laiendatud tootjavastutus, mis on „saastaja maksab“ põhimõtte laiendus. Sisuliselt tähendab see seda, et tootja vastutab toote eest alates selle valmistamisest kuni selle jäätmeteks muutumiseni (ja kuni need jäätmed lakkavad olemast jäätmed). Tootjavastutus rakendub tootjatele - valmistajatele ja maaletoojatele.

Tootjad võivad oma kohustused üle anda tootjavastutusorganisatsioonidele, kes peavad  organiseerima rehvide kogumise ja käitlemise. Eestis on selliseid organisatsioone kaks: MTÜ Rehviliit ja MTÜ Rehviringlus.

Eestis tekib aastas ligikaudu 10 000 tonni vanarehve.