RMK juhatuse esimehe Aigar Kallase sõnul ühendati matkatee rajamise käigus olemasolevad rajalõigud ja loodi ka uusi. “Matkatee algab Lahemaa rahvuspargist, läbib kuut maakonda, kahte rahvusparki, üheksat kaitseala ja kolme riigimetsa puhkeala ning lõpeb Eesti-Läti piiripunktis Iklas,” ütles Kallas ja lisas, et Eestimaa on suhteliselt tasase maastikuga ja raja läbimine peaks olema igaühele füüsiliselt jõukohane.

RMK matkatee on tähistatud kilomeetripostide ja suunavate siltidega, mis teevad eksimise keeruliseks. Infotahvlid rajal annavad ülevaate metsamajandusest ja –pärandist, kultuurist ja puhkamisest. Täpseid rajakaarte ja -legende saab RMK looduskeskustest ja teabepunktidest, mida on üle Eesti 26.

“Traditsiooni järgi peab sillameister ikka esimesena purde ületama, mistõttu plaanin RMK esindajana kümne päeva jooksul koos reisikaaslastega kogu raja läbi seigelda,” ütles Aigar Kallas ja lisas, et esimesed matkajad kasutavad ööbimiseks samu võimalusi, mis kõigil eestimaalastel – teele jääb kokku 33 RMK tähistatud telkimisplatsi, metsamaja ja -onni.

Matkatee läbivad kümne päeva jooksul jalgsi, ratta, ATV, hobuse ja lodjaga täies ulatuses RMK juhatuse esimees Aigar Kallas, alpinist Alar Sikk, matkaekspert Tõnu Jürgenson, ultrasportlane Heleen Vennikas, arst Julia Ivanova ning filmi- ja fotomees Kristjan Kaljund. Raja erinevatel etappidel ühinevad ettevõtja ja rännumees Tiit Pruuli, näitleja Kadri Adamson, raadiohääl Kertu Jukkum, laulja Gerli Padar, Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten ja turundusjuht Katrin Klein, fotomees Jarek Jõepera, Statoili peadirektor Kai Realo, sõjaväelane Hannes Võrno, perearst Anneli Talvik ning ettevõtjad Tõnu Ehrpais ja Margit Härma.

Matkateeliste tegemistele saab kaasa elada erilehe ja RMK blogi vahendusel, mille leiab aadressilt www.rmk.ee/loodusegakoos. Matkateed tutvustavat videoklippi saab vaadata siit:www.loodusegakoos.ee .

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, viib läbi praktilisi looduskaitsetöid ja tegeleb metsa majandamise ja puidu müügiga. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.