Huvi taastuvenergia väikelahenduste vastu järjest kasvab. Tõusvad elektrihinnad panevad paljusid otsima lahendusi. Langevad taastuvenergia seadmete hinnad ning tasuvusajad ja soov säästa raha ning keskkonda on sobivaks lahenduseks üha rohkematele ettevõtetele ning majaomanikele. Lisaks tuleneb kasvav huvi taastuvenergia seadmete vastu muutuvatest regulatsioonidest - Euroopa Liidu seadustest tuleneva liginullenergia kohustuse rakendumisega 2019. aastal uutele avalikele hoonetele ning 2021. aastal kõikidele uutele hoonetele tuleb Eesti kliimavöötmes hakata nõude täitmiseks kasutama lokaalseid taastuvenergia lahendusi.

  • Energeetika
  • 25. märts 2014
  • Päikesepaneele pildistas Katrin Jõgisaar, Bioneer.ee

Koolitus on suunatud taastuvenergiast huvituvatele ettevõtetele ja ühendustele - projekteerijatele, arhitektidele, hoonete haldajatele, korteriühistutele, kinnisvara omanikele ja ka kõigile teistele taastuvenergia-huvilistele.

Aeg: Kolmapäev, 16. aprill 2014

Koht: Tehnopoli teadus- ja ärilinnak (Akadeemia tee 21, Tallinn).

Antud koolitus teeb põgusa sissejuhatuse taastuvenergia väikeseadmete teemale nii teooria kui reaalse elu näidetel, antakse ülevaade põhilistest taastuvenergia ressurssidest ning taastuvenergia seisust nii maailmas kui Eestis . Koolituse fookuses on taastuvenergia seadmete integreerimine erineva suurusega hoonetesse.

Mida tuleks järgida TE seadmete paigaldamisel? Millega tuleb arvestada erineva suurusega hoonete planeerimisel? Kuidas projekteerida hoone nii, et seal oleks tulevikus võimalik hakat kasutamaa taastuvenergia seadmeid? Lisaks antakse ülevaade elektrivõrguga liitumisprotsessist ning tutvustatakse targa maja lahendusi.

Koolitajateks on TTÜ Energeetika teaduskonna prodekaan Argo Rosin ning Eesti Päikeseenergia Assotsiatsiooni esimees ning IEnTeh-i juhataja Rein Pinn. Koolituse juhatab sisse Eesti Taastuvenergia Koja projektijuht Raul Potisepp.

Koolituspäeva hind: 59 eurot (lisandub käibemaks) – Taastuvenergia klubi liikmetele 49 eur (+km).

Lisainfo ja registreerumine: raul.potisepp@taastuvenergeetika.ee või 56492622

 

Ajakava

 

9.30 Registreerimine ja hommikukohv

10.00 Sissejuhatus

10.05 Lühiülevaade Eesti taastuvenergia sektori arengutest, hetkeseisust, toetustest ja tuleviku potentsiaalist –  Raul Potisepp, Eesti Taastuvenergia Koda

10.25 Ülevaade Eestis kasutatavatest taastuvenergia ressurssidest, süsteemi põhimõttest ja tasuvusaega määravatest faktoritest – Argo Rosin, TTÜ

11.10 Detailsem informatsioon taastuvenergia väikelahendustest - Rein Pinn, IEnTeh

11.55  Asukoha ja hoone arhitektuuri tähtsus taastuvenergia lahenduste kasutamisel  –

Rein Pinn, IEnTeh

12.25 Targa maja lahendused – Argo Rosin, TTÜ

13.00 Esimese osa kokkuvõte

13.30 Lõuna

14.15 Taastuvenergia lahenduste integreerimine hoonetesse - Rein Pinn, IEnTeh

15.20 Elektritootjana liitumine – protsess ja kogemused - Rein Pinn, IEnTeh Mikrotootja, pisitootja ja väiketootja – olulisus ja erinevused – Rein Pinn, IEnTeh

16.00 Lõpetamine ja tagasiside

Orienteeruv lõpp 16.15