Täna toimus ajalooline hetk Eesti metsanduses ja loodushoius - asutati Eesti Püsimetsaühistu, millega saavad liituda kõik metsast ja loodusest hoolivad inimesed, ka need kellel metsa veel ei ole.

Eesti Püsimetsaühistu on tulundusühistu, mille tegevuspiirkonnaks on Eesti Vabariik ning ühistu ühendab laiapõhjalisest Eesti metsa alusväärtuste platvormist lähtuvaid metsa hoidvaid ja loodussõbralikult majandavaid erametsaomanikke.

Eesti metsa alusväärtused

  • Mets on väärtus iseeneses. Me oleme inimeste ja rahvana metsaga tihedalt seotud – mets on meis ja meie oleme metsas. Me saame jagada metsast saadud kogemusi, teadmisi ja rõõmu.
  • Metsad on elurikkad, täis erinevaid kooslusi, liike, allikaid, jõgesid, järvi, soid ja rabasid, erinevaid muldasid ja pühapaiku.
  • Me väärtustame ja hoiame metsi kui loomulikku ja looduslikku elukeskkonda. Metsad on meie, inimeste, kohtumispaigaks loodusega ja iseenda sügava olemusega.
  • Me majandame metsi püsimetsana, see tähendab, et mets jääb alati metsaks kui ökosüsteemiks. Me jätame osa metsast täiesti puutumatuks, kus loodus saab täielikult ise toimida.
  • Metsast puude saamise eesmärgil majandades arvestame me kõigi metsas elavate olendite ja kooslustega ning püüame tegutseda nendega kooskõlas. Me peame raierahu, kui linnud ja loomad pesitsevad.
  • Me püüame metsa majandades metsapinda, vete loomulikku liikumist ja teisi puid mitte kahjustada. Me hoidume lageraietest üle 1 ha ning eelistame vajadusel häilude tekitamist. Me hoiame metsas asuvaid looduslikke pühapaiku.
  • Me mõistame ja väärtustame kõike, mida mets meile annab – puid kütteks ja ehituseks, mahla, seeni, marju, ravimtaimi, puhast vett, okkaid, vihtu, vaikust, tervist, mett, teadmisi, varju ja palju muud. Me püüame avatud meelega metsast saada kõiki neid väärtusi, mida mets pakub, seejuures püsivalt metsa metsana hoides ehk püsimetsana majandades.
  • Me oleme oma metsad üksikasjalikult kaardistanud ning hoiame seda teadmist värskena. Meil on teadmine ka metsas toimuvast.

Püsimetsaühistuga saad liituda