Tallinna Keskkonnaamet soovib leida inimesi, korteriühistuid ja kogukondi, kes on huvitatud tegelema linnas aiandusega ja ootab ettepanekuid võimalikke aedade asukohtade osas. Samuti on oodatud endast märku andma inimesed, kes soovivad tegeleda aiandusega ja kellel on välja pakkuda ka aia võimalik asukoht.

Abilinnapea Arvo Sarapuu sõnul arendatakse edasi ideekonkursile „Uuenduslik idee Tallinna innovatiivsete lahenduste teekaardile kandmiseks“ esitletud ideed „Linnapõllumajandus“, mis linnarahva hulgas elava diskussiooni tekitas. „Tallinna Keskkonnaamet  soovib juba sellel aastal rajada pilootprojektina istutuskastidega ühisaiad ning valmistada ette kogukonna linnaaia projekt – valitakse välja kogukonna ja aia asukoht ning tehakse üheskoos aiakujundus. Aastal 2018 on planeeritud kogukonna linnaaia rajamine.“ sõnas abilinnapea Arvo Sarapuu.

Ajavahemikus 2. kuni 31. märts on võimalik endast või aia asukohast teada anda.

Aprillis valitakse välja ühisaedade ja kogukonna linnaaia rajamiseks partnerid ja aedade asukohad. Sellekohane info avalikustatakse. Tulevikus on ameti soov kokku viia aiandushuvilised ja pakkuda neile välja võimalikud aedade asukohad.

Rohkem infot Tallinna Keskkonnaameti kodulehelt.

Kogutud andmeid kasutatakse vaid linnaaianduse arendamiseks.