Tallinna Keskkonnaamet avaldas teabebukleti ohtudest Soome lahele, mille peateemadeks on mereprügi ja ohtlikud jäätmed. Trükis on ette valmistatud koostöös Soome Keskkonnainstituudiga (SYKE). Bukletti võib kasutada õppematerjalina koolides ja enda keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

  • Veemajandus
  • 26. veebruar 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Buklett on pühendatud ohtudele Läänemeres ja selle tundlikumale osale – Soome lahele. Inimese tegevus kahjustab Soome lahe seisundit. Soome laht ühendab kolme riiki, mille kallastel asub palju suuri ja väikseid linnu ning asulaid, kus elab mitu miljonit inimest. Viimastel aastatel läbiviidud rannaprügi uuringud näitavad, et Tallinnas leidub 100 meetri pikkusel rannaribal 40 prügieset, millest  65% on plastik. Helsingis on olukord veelgi halvem. Seal leiti 100 meetri peal 570 prügieset, millest  90% on plastik. Ühe plastikpudeli lagunemiseks vees kulub 400 aastat. Võti paremasse tulevikku seisneb keskkonnateadlikkuse kiires kasvus, mis tähendab Soome lahe jaoks ainult head.

Abilinnapea Züleyxa Izmailova sõnul on Tallinna üks kekkkonnaeesmärk Läänemere seisundi parandamine. Lisaks rahvusvahelisele koostööle regiooni teiste riikide ja teadlastega keskendub linn ka inimeste informeerimisele. „Statistika näitab, et kui inimesed oma tarbimis- ja käitumisharjumusi ei muuda, on aastaks 2050 meredes rohkem plastikut kui kala. Tegelikult inimesed hoolivad küll ennast ümbritsevast keskkonnast, aga teadmatusest või harjumusest käitutakse ikka aeg-ajalt valesti Suur probleem on näiteks suitsukonide maha viskamine, paraku paljud ei aimagi, kui suur on sellise käitumise keskkonnamõju,“ ütles Izmailova. Ta lisas, et inimeste teadmatus on riigi, teadlaste ja keskkonnakaitsjate tegemata töö.

Bukletis kirjutatakse mitte ainult ohtudest, vaid ka sellest, mida igaüks meist võib teha Soome lahe kaitseks ning kuidas tuleks oma igapäevategevustes keskkonnaga arvestada. Illustratsioonid on täiendatud faktide ja praktiliste soovitustega.

Trükis on valminud koostöös Soome Keskkonnainstituudiga, kus on ette valmistatud terve seeria teabematerjale erinevatest ohtudest Soome lahele. Teabebuklet on trükitud paberile Munken Lynx. Trükise eestikeelse väljaande kohandas ja trükkis Grupp Trükiagentuur OÜ.

Teabebuklet on kättesaadav Tallinna Keskkonnaametist (Harju 13) ja Tallinna Keskkonnaameti üritustel. Trükis on leitav veebis

Väljaanne „Ohud Soome lahele“ erinevates keeltes on täismahus kättesaadav SYKE veebilehel.