TalveAkadeemia kolmeteistkümnes säästvale arengule pühendatud artiklikonkurss annab tudengitele võimaluse siseneda akadeemilisse maailma, praktiseerida eestikeelset teaduskeelt ning leida uusi mõttekaaslasi teistest ülikoolidest. Uuenenud on hindamise süsteem ja konkursi nõuded.

“Tänapäeva teadusmaastikul ei saa üle ega ümber kirjutamisest. Noorteadlastel ei ole aga võimalust oma artiklikirjutamise oskuseid positiivses keskkonnas lihvida ja oma tööle tagasisidet saada,“ lausus konkursi eestvedaja Pille Salu. „Seda võimaldabki TalveAkadadeemia konkurss – saada oma artiklile professionaalide kommentaare, harjutada avalikku esinemist ja luua uusi kontakte.”

Kõigil artikli autoritel on võimalus esineda artikli ettekandega veebruaris toimuval TudengiTeaduse päeval, levitades oma uurimuse tulemusi ning saades põhjalikku tagasisidet oma tööle. TalveAkadeemia korraldab eelnevalt kõikidele osalejatele esinemiskoolituse ning parimaid autoreid premeeritakse stipendiumiga, lisaks üllatusauhinnad sponsoritelt.

Konkursile on oodatud  tööd kõikidelt erialadelt, artikkel peab olema seotud säästva ehk jätkusuutliku arenguga. Lühiartiklite konkursist võivad osa võtta kõik tudengid, kes on momendil Eesti kõrgkoolide nimekirjas või on lõpetanud kõrgkooli vähem kui 2 aastat tagasi.

Artikleid saab esitada kuni 31. oktoobrini www.talveakadeemia.ee leheküljel. Tule näita, et sinu uurimus on jätkusuutlik ja esita oma lühiartikkel TalveAkadeemia konkursile!