TalveAkadeemia on üliõpilaste omaalgatuslik teaduse ja säästva arengu populariseerimise paik. TalveAkadeemia rõhutab säästva arengu seost erinevate eluvaldkondadega (humanitaar-, tervishoid-, juriidika-, kultuur jne). Oleme huvitatud keskkonna- ja inimese vaheliste suhetest. Igal aastal tulevad kokku ligi 20 tudengit Eesti Maaülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ja Eesti Kunstiakadeemiast, kes moodustavad TalveAkadeemia tiimi. Tiim jaguneb omakorda neljaks korraldusmeeskonnaks: sisutiim, logistika, konkurss ja turundus.

TalveAkadeemia tiim korraldab:

Säästva arenguga seotud teadusartiklite konkurss.

See annab võimaluse tudengitele oma teaduslikke mõtteid laiemale ringile tutvustada ning nende kohta adekvaatset tagasisidet saada. Tööd avaldatakse artiklitekogumikus, mis on kättesaadav kõigi suuremate ülikoolide raamatukogudest.

Säästva arengu konverents.

Konverentsil saavad kokku tudengid keda huvitavad keskkonnaküsimused ning teistes Eesti ülikoolides tehtav teadustöö. Märtsi alguses toimuv konverents keskendub igal aastal uuele aktuaalsele teemale ning loob kolmeks päevaks õhkkonna, kus saab teiste entusiastidega koos arutleda, vaielda, areneda, õppida ja inspiratsiooni ammutada.

Tiimi töö algab augusti lõpus ja kestab märtsikuuni. Selle ajavahemiku jooksul toimuvad koosolekud, arutelud, koolitused ja mõttevahetused ekspertidega. Tiimiliikmeid on nii Tallinnast kui Tartust seega käib meeskonnatöö juurde ka natukene sõitmist kahe linna vahel (kõik sõidukulud saavad hüvitatud).

Pole hullu, kui varasemat korraldamise kogemust ei ole, piisab huvist ning tahtmisest midagi ära teha.

Seega - tule meie kampa, kui:

- oled huvitatud rohelistest teemadest ning säästvast arengust

- sulle meeldib arutleda ja mõtiskleda erinevatel teemadel, leida lahendusi, küsida küsimusi

- oled julget pealehakkamist täis maailmaparandaja

Anna endast julgelt märku - saada lühike enesetutvustus / motivatsioonikiri aadressil kart.einasto@gmail.com hiljemalt 20.augustiks!