Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) tegi 12. aprillil ettekirjutuse ehitustegevuse peatamiseks Aidu tuulepargis.

  • Energeetika
  • 20. aprill 2019
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Vaatamata ettekirjutusele ja sunniraha hoiatusele jätkus ehitustegevus tänagi. TTJA on hoidnud ehitustegevusel pidevalt silma peal ning täna fikseeritud olukord näitas, et ehitustegevuse jätkumisel oleks olnud pöördumatud kahjud. Sellest tulevalt tegi TTJA politsei poole ametiabi pöördumise ehitustegevuse reaalseks peatamiseks, TTJA poolt esitatud materjalidele tuginedes kehtestas PPA alates tänasest kuni 22. aprillini (kaasa arvatud) Aidu tuulepargis viibimise keelu.