Riigikohus jättis menetlusse v õtmata Ragn Sells ASi riigihangete vaidlustuskomisjoni esitatud kaebuse, mille kohaselt pidanuks Tartu linn muutma väljastatud hankedokumenti ja -lepingut.

Prügifirma esitatud kaebus puudutas prügi ümberlaadimist: Ragn Sells ei soovinud kogutud prügi viia Aardlapalu ümberlaadimisjaama, mis oli kirjas hanketingimustes.

Seega on Tartu linna koostatud hankedokumendid jäätmeseaduse ja riigihangete seadusega kooskõlas ning Tartu linn võib korraldatud jäätmeveo raames kogutavad jäätmed suunata Aardlapalu prügilasse ümberlaadimiseks.

Ragn Sells AS vaidlustas Tartu linna väljakuulutatud riigihanke tingimused eelmise aasta juulis.