Väikeprojektide finantseerimist võivad taotleda kõik Tartu linnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Väikeprojektide finantseerimisel eelistatakse mittetulundusühingute või sihtasutuste poolt esitatud taotlusi.

Väikeprojektide finantseerimise eesmärgiks on toetada väikeprojekte, mille tegevused toimuvad Tartus ja/või on Tartuga seotud ning käsitlevad jäätmete, vee, õhu, pinnase või keskkonnateadlikkuse temaatikat. Finantseerimisele ei kuulu väikeprojektid, mida rahastatakse linna eelarvest.

Väikeprojekte finantseeritakse kuni 80% ulatuses esitatava projekti eelarve summast, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot. Väikeprojekte finantseeritakse 2014. aasta linna eelarves ettenähtud vahendite ulatuses.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt aasta jooksul ja projekt tuleb ellu viia samal aastal.

Keskkonnateemaliste väikeprojektide finantseerimise korraga on võimalik tutvuda siin.