24. jaanuaril toimub Tartus teabepäev "Biometaan transpordikütusena", kus sõna saavad nii riigi esindajad kui ka ettevõtjad, kelle koostöös on tänaseks käivitunud nii biometaani tootmine, jaotamine kui ka tarbimine transpordikütusena.

Ürituse eesmärk on tutvustada biogaasi kasutamise võimalusi ning riigi poolt pakutavaid toetusi, mida selle taastuva kütuse kasutuselevõtuks pakutakse. Kohal on ka gaasiautosid müüvad ja hooldusteenust pakkuvad ettevõtted.

„Nii mõnigi tartlane, pärnakas või tallinlane on märganud linnaliini busse, millel on katusel kummalised mahutid. Need on surugaasil töötavad bussid, mis on keskkonnasõbralikud ning võimaldavad kõigest ühe lisasammuga muuta kogu ühistranspordi roheliseks ja CO2 neutraalseks“, sõnas Siim Umbleja, kes tutvustab teabepäeval KIKi poolt pakutavaid toetusvõimalusi.

Eesti Maaülikooli Metsamajas (Kreutzwaldi 5) toimuvale teabepäevale on oodatud kõiki, kes biogaasi tootmise ja tarbimise väärtusahelasse panustavad või selle vastu huvi tunnevad. Osalemiseks on vajalik eelregistreerumine 19. jaanuariks KIKi kodulehel, kust leiab ka ürituse ajakava. 

Ürituse korraldavad koostöös SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK), Eesti Maaülikool ning valdkonna arengu toetajad.

Taustainfo:

Riik on KIKi kaudu juba toetanud 15 biometaani tankimisvõimekusega tankla rajamist kokku 2,67 miljoni euroga. Toetusprogramm on avatud ka täna ja selle eesmärk on taastuvate transpordikütuse kasutamise laialdasem levik, mis loob eeldused ka kohaliku metaankütuse tootmise käivitamiseks.

Tanklate rajamisega üle Eesti suureneb gaasi kui transpordikütuse kasutus, sest paralleelselt biometaaniga pakutakse rajatavates tanklates ka surugaasi. Hinnanguliselt on kümne aastaga võimalik tänu biometaani kasutuselevõtule vähendada fossiilse CO2 õhku paiskamist Eestis 16 000 tonni võrra.

Eesti on võtnud eesmärgiks tõsta taastuvenergia kasutamine transpordisektoris 10%-ni aastaks 2020. Biometaan on keskkonnasõbralikum ja pikas perspektiivis stabiilsema hinnaga kui importkütused ning selle kasutamine aitab parandada Eesti energiajulgeolekut.