MTÜ HeadEstil on hea meel tutvustada uut projekti „Värsked ideed Euroopale“, mis aitab ühingul teostada oma missiooni - toetada noorte iseseisvumist moodsas ühiskonnas. Üks osa sellest on mõista oma kodukoha seotust Eesti, Euroopa ja kogu maailmaga. Lisaks soovib ühing aidata kaasa kooli muutumisele põnevaks ja innustavaks kohaks, kus õppimine on eluline, intrigeeriv ja eduelamust pakkuv.

2013. aastast liitus ühing projekti „Värsked ideed Euroopale“ võrgustikuga. Projekti eesmärk on tõsta noorte huvi ja osalust Euroopa poliitilise, majandusliku ja sotsiaalse tuleviku kujundamises. Projekt annab noortele eurooplastele hääle ja võimaluse kaasa rääkida.

Projekti keskmes on koolides toimuvad 5päevased projektinädalad, mille käigus 15-18aastased õpilased tegelevad konkreetse teemaga ja kujundavad oma seisukohad. 2013/2014 projekti teemad on energeetika ja kliimamuutus.

Projekt „Värsked ideed Euroopale“ on Robert Bosch Stiftung’i algatus, mille on loonud ja mida teostab IFOK GmbH koostöös riiklike partnerite võrgustikuga. Eesti partner on MTÜ HeadEst, kes viib projekti läbi koostöös Saku Gümnaasiumiga. Projekti patroon on klimatoloog, endine peaminister ja parlamendisaadik Hr Andres Tarand.

Projekt sai alguse 2008. aastal, mil pilootfaasis osales vaid kuus riiki. Tänaseks on 26 riigis toimunud 63 projektinädalat ja projektist on osa saanud juba üle 2200 noore eurooplase. Käesolevas neljandas faasis loodetakse, et üle-euroopa toimub vähemalt 46 teemanädalat. Projektile lisab Euroopa mõõdet see, et projektinädalad toimuvad kahes koolis samaaegselt ja kahe erineva riigi õpilased suhtlevad nädala jooksul igapäev Skype-vahendusel.

Projektinädala käigus õpivad noored mõtlema ja käsitlema mingit konkreetset poliitilist teemat, käesoleval aastal energeetika ja kliimamuutuse küsimusi. Nädala käigus kohtuvad õpilased valdkonna ekspertide ja poliitikutega kõikidelt tasanditelt ning külastavad teemakohaseid asutusi.

Nädala lõpuks koostavad õpilased oma ettepanekud teemaga tegelemiseks Euroopa-tasandil. Kõikide riikide projektinädalate tulemused liidetakse hiljem kokku ühiseks Euroopa tegevuskavaks “New Energy for Europe” ja esitatakse Euroopa Liidu tipp-poliitikutele Brüsselis. Eestis saab tseremooniale kaks õpilast.

Projekt „Värsked ideed Euroopale“ Eestis 2013/2014

Esimene projektinädal Eestis toimub 10.-14. veebruaril 2014 Saku Gümnaasiumis.

Projektis osaleb 9. ja 11. klasside õpilaste segagrupp, et projektist saadav teadmine leviks ka teiste õpilasteni ja edendada klassidevahelist koostööd. Projektis osalemise eelduseks ei ole huvi ega eelnev teadmine teema vastu. Soovime just kõikidele õpilastele tõestada, et maailm on huvitav.

Grupis on nii hea kui keskpärase õpiedukusega õpilasi, et kõigil oleksid võrdsed võimalused. Senine ettevalmistus on tõestanud, et kuigi osalevad noored ootavad innukalt suhtlemist Kreeka kooliga, siis teiste klasside õpilastega kontakti on vaja veel soojendada.

Soovime projektiga luua reaalses koolikeskkonnas näidise, kuidas on võimalik paljusid aineid integreerida, samas arendades õpilaste sotsiaalseid oskuseid ja väärtushinnanguid ning pakkudes nii õpilastele kui õpetajatele indu. Usume, et sarnaseid projektinädalaid saaks läbi viia kõikides koolides.

Eesti partnermaa projektis on Kreeka ja Ptolemaida 3. Üldlütseum. Projekti käigus kohtuvad õpilased igapäev online-klassis, Skype- konverentsidel ja sotsiaalmeedias.

Projektinädala ülesehitus:

1.päev – sissejuhatus, teemaga tutvumine – energia vajalikkus, kodukoha olukord

2. päev – Euroopa energeetika ja kliima olukord

3. päev – külastus Iru elektrijaama ja kohtumised

4. päev – oma seisukohtade kujundamine ja simulatsioonimäng

5. päev – Valentinipäeva Energia konverents, Euroopa Parlamendi kampaania ja valimised,

Projekti järgselt toimub õpilaste seisukohtade üleandmine Riigikogu Majandus- ja Keskkonnakomisjonidele ning EL eesistujamaa esindajatele.

Projekti veebileht

Eesti veebileht