Terviseamet esitab omapoolse kommentaari tänases Postimehes ilmunud loole „Vaktsiinivastased tellisid «sõltumatu» uuringu oma tuttavate pseudolaborist“

Infanrix Hexa kuulub riiklikku immuniseerimiskavasse ja sellega on Eestis vaktsineeritud kokku ümmarguselt 36 000 last. Ravimiamet on saanud Infanrix Hexa kohta läbi aastate kokku 11 kõrvaltoime teatist. Ükski teatatud kõrvaltoime ei ole olnud tõsine.

Vaktsiinivastaste lastevanemate ühenduse poolt tellinud vaktsiin Infanrix Hexa kvaliteedianalüüsi keskendus anorgaaniliste nanoosakeste otsimisele vaktsiinis.

Nanoosakeste sisaldus ei viita Infanrix Hexa tootmiskvaliteedi kõrvalekaldele – Itaalia laboris leitud anorgaanilised ained on kirjas ka vaktsiini infolehel. Nanoosakeste sisaldus ravimites on tavapärane: teatud juhtudel saavutatakse nende abil vaktsiini või ravimi soovitud toime. Abiaineid lisatakse vaktsiinidele selleks, et vaktsiini toimeaine oleks võimalikult kaua manustamiskohas ja organismil oleks seega rohkem aega toimeaine vastu antikehasid moodustada. Nii tekib rohkem antikehasid ja immuunvastus on tugevam.

Müügile lubatud ravimite ja vaktsiinide kontroll on järjepidev: hinnatakse nii uusi teadusandmeid kui ka erinevaid ravimiga võimalikus seoses olevaid kõrvaltoimeteatisi. Suuremahulised kliinilised uuringud on näidanud, et vaktsiinid aitavad ennetada haigusi ning tõsiseid kõrvaltoimeid esineb üliharva.

Vaktsiinide kasu seisneb välditud nakkushaigustes ja tüsistustes (sh surmajuhtudes). Lisaks inimlike kannatuste vähendamisele, mõjutab nakkushaiguste levik meie meditsiinisüsteemi laiemalt. Mida vähem kulub maksumaksjate raha välditavate haiguste ravimisele, seda enam saab seda suunata ravikvaliteedi tõstmisesse, järjekordade vähendamisse või mõne teise kitsaskoha leevendamiseks.