ESTGIS algatas koos Põhja-Eesti Pimedate Ühinguga pimedatele mõeldud kaartide kujundamise ja automatiseeritud tootmise projekti.

Tegu on heategevusliku projektiga, mida veavad vabatahtlikud. Eesti Geoinformaatika Seltsi aastakonverentsil 6. oktoobril tutvustas huvilistele projekti Andreas Kiik. Kohapeal tekkinud arutelu käigus algatati korjandus kaartide tootmise kulude katmiseks. Korjandusega koguti esimesed annetused,  edaspidi on võimalik toetada tegevust ESTGIS arveldusarvete kaudu. Arve selgitusse kirjutage palun “Pimedate kaardid”.

Esimene vahekokkuvõte tehakse 6. novembril ja kogutud raha kantakse 100% ulatuses üle Põhja-Eesti Pimedate Ühingule ühingule.