Tulevane matkapealinn otsib tunnuslauset

Matkanädal 2015 raames antakse Aegviidule ametlikult matkapealinna tiitel ning sellega seoses kuulutavad Matkanädal ja Aegviidu vallavalitsus välja konkursi tunnuslause leidmiseks.

Kuna Aegviidu alevil ja selle ümbruskonnal on oluline tervise-, spordi- ja puhkemajandusalane tähtsus, siis matkapealinna tiitel lisaks asukohale sellekohast väärikust. Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala jääb mitme kaitseala territooriumile ning seal leidub metsade kõrval ka soid-rabasid, järvi, vallseljakuid ja orge. Tegemist on suurepärase piirkonnaga looduses viibimiseks igal aastaajal – saab nii matkata, jalgrattaga sõita, suusatada, tõsisemalt treenida kui niisama jalutada. Otstarbekalt kujundatud telkimisalad ja lõkkekohad kutsuvad matkajaid puhkama ning piknikku pidama. Mitmekülgseid võimalusi loob piirkond loodusfotograafidele, linnu- ja loomavaatlejatele ning seenelistele-marjulistele.

Mida tunnuslause puhul silmas pidada?
• iseloomustab Aegviidut matkapealinnana;
• seda on võimalik kasutada Aegviidu alevi tutvustamiseks suulises ja kirjalikus vormis, reklaamtrükistel, üritustel ja esinemistel;
• see on kasutatav ka inglise keeles;

Konkursitööd oodatakse 12. augustiks e-posti aadressil aegvv@aegviidu.ee või kinnises ümbrikus aadressil Kase tn 10, Aegviidu, 74501 Harjumaa, märgusõna „Matkapealinn“. Konkursitöödele lisage autori nimi ja kontaktandmed. Osaleda võivad nii üksikisikud kui ka autorite kollektiivid. Žürii välja valitud võidutöö avalikustatakse Matkanädala kodulehel www.matkanadal.ee ja Aegviidu valla kodulehel www.aegviidu.ee.
Kui valituks osutub tunnuslause, mida on pakkunud mitu konkursil osalejat, läheb auhind pakkujate vahel loosimisele. Auhinnatud tunnuslause kõik kasutamisõigused jäävad Aegviidu
vallavalitsusele.