19. oktoobril külastas Keskkonnaministeeriumi Euroopa Liidu tulevase eesistujamaa Ungari delegatsioon eesotsas keskkonnaminister dr Sandor Fazekasega, et tutvustada oma prioriteete keskkonna valdkonnas.

„Traditsiooni järgides külastab Ungari tulevase eesistujamaana kõiki Euroopa Liidu liikmesriike, et tutvustada oma poliitika prioriteete,“ ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov. „Täna külastas Ungari delegatsioon ka Eestit, tutvustamaks Keskkonnaministeeriumis oma seisukohti ja põhimõtteid eeskätt keskkonna valdkonnas.“

Sissejuhatuseks räägiti kohtumisel Ungarit hiljuti tabanud ökokatastroofist ja meetmetest, kuidas seda reostust likvideerida ja keda selle eest vastutusele võtta.

Põhiteemana tuli juttu veeprobleemidest. „Ungari soovib oma eelistumisajal keskenduda eeskätt veemajanduse arendamisele ja veevarude kaitsele,“ ütles Keskkonnaministeeriumi asekantsler Allan Gromov. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi sõnul on veekaitse samuti Eesti probleem, sest Läänemere ja Peipsi järve keskkonnaseisund on ka meile väga oluline.

Ungari soovib oma eelistumisajal keskenduda ka ekstreemolukordade lahendamisele ja nende meetodite väljatöötamisele.

Kohtumisel puudutati ka kliimamuutustest tingitud probleeme. „Ungari on oma statistikast välja toonud kliimasoojenemise ja ka kuumade ilmade sageduse suurenemise omal maal,“ märkis Gromov. „Sama oleme täheldanud ka Eestis.“

Alates 2011. aasta 1. jaanuarist on Ungari järgmine Euroopa Liidu eesistujamaa, võttes selle rolli üle praeguselt eesistujariigilt Belgialt.