Bioõli, mis on toodetud algaest ehk vetikatest võiks fossiilkütused välja vahetada juba aastal 2020, kui uurimistegevus saab piisava finantseerituse.

Sihtasutus Briti Carbon Trust käivitas teadusliku initsiatiivi Algae Biofuels Challengeeesmärgiga muuta turujõuliseks vetikatest õli tootmise. Carbon Trust suunab enam kui £6 miljonit eeluuringute sooritamiseks ning pärast esimese faasi edukat läbimist liitub initsiatiiviga Briti Transpordiministeerium, kes finantseerib järgnevaid projektietappe.

Sihtasutus väidab, et vetikatest toodetud bioõli võib välja vahetada enam kui 70 miljardit liitrit fossiilsetest allikatest toodetud kütust aastaks 2030 ja vähendada süsinikdioksiidide emissiooni enam kui 160 miljonit tonni.

Briti transpordiminister Andrew Adonis ütles: „Usutavasti kõik mõistavad, et kliimamuutuste vältimiseks peame välja  töötama uued, puhtad kütuseliigid. Samas teame, et tulevikus on meie ühiskonnas kohta ainult säästlikult toodetud biokütustel ja meie poolt finantseeritava projekti eesmärk on toota teise põlvkonna biokütuseid, mille tootmiseks ei kasuta toiduvilja."

Finantseerimise esimeses ringis rahastatakse teadustöid, mis pööravad tähelepanu algae kasvatamisele, õlisisalduse tõstmisele algmaterjalis, päikeseenergia konversiooniefektiivsuse tõstmisele ja moodsate kultiveerimismeetodite väljatöötamisele.

Teises faasis finantseerib Briti Transpordiministeerium algae kasvatustiigi ja bioõli tootmisüksuse ehitust.

Wall Street Journal teatas hiljuti, et ka Microsofti looja Bill Gates on asunud finantseerima algaest biokütuste tootmist läbi oma isikliku investeerimisfirma Cascades Investments, suunates ressursse algaest biokütuseid tootvasse väikeettevõttesse Sapphire Energy.

Allikas: Carbon Trust ; Energiasäästu portaal

Foto: www.scribemedia.org