Baltikumi suurimas karusloomakasvanduses 2012. aastal salaja ülesvõetud videod paljastavad mitmeid karusloomade pidamistingimuste rikkumisi.

Liikumise Loomade Nimel avalikustatud videotes ja piltidel on näha Karjaküla farmi kitsastes tingimustes ning traatvõrest põrandal elavaid karusloomi, nende rohkeid vigastusi, haavu, näritud sabasid, silmatraumasid ja palju muid karusloomade pidamise nõuete eiramisi.

“Hoolimata sellest, et tegu on šokeerivate leidude ja häirivate vaatepiltidega, pole neis kahjuks midagi uut,” kinnitas liikumise Loomade Nimel esindaja Kristina Mering. “Äravahetamiseni sarnaseid kaadreid on võimalik näha samalaadsetes videouurimustes, mis on viidud läbi teistes Euroopa riikides, sealhulgas Soome ja Taani karusloomafarmides,” selgitas Mering. Tema sõnul annavad korduvad rikkumised selgelt märku, et probleem ei peitu üksikutes lohakates farmerites, vaid karusloomakasvatuse põhiolemuses - loomadele pole võimalik ega soovitagi tagada häid tingimusi, kui äriline kasum on põhiline eesmärk.

Liikumine Loomade Nimel usub, et metsloomade koht pole puuris ning farmikeskkond põhjustab neile füüsilisi kannatusi, suurt stressi ja vaimseid häireid. Liikumine peab vajalikuks avalikkust karusloomakasvatuse olukorrast teavitada, kuna suur osa tarbijatest pole karusnahatootmise tagamaadega kursis. Liikumine leiab, et karusloomakasvatuse puhul on tegu ajast ja arust loomade ärakasutamise vormiga, mille väljund ei ole inimese eluks hädavajalik.

Karusloomakasvandused on täielikult keelustanud Horvaatia, Austria, Suurbritannia, Holland ning 2013. aasta märtsist ka Sloveenia. Osaliselt on karusloomakasvatus keelatud Taanis, Itaalias, Rootsis ja Šveitsis. Hiljuti koguti Soomes kodanikealgatuse raames 70 000 allkirja karusloomakasvanduste keelu poolt, mis tähendab, et Soome parlament hakkab karusloomakasvanduste keelustamist menetlema. Liikumine Loomade Nimel on algatanud allkirjade kogumise, et ka Eestis karusloomakasvandused keelustada.

Karjaküla karusloomafarmis on ligikaudu 150 000 minki, 22 000 rebast ja 1500 kährikut. Aastast 2010 puudub Karjaküla karusloomakasvanduse pidajal AS Balti Karusnahk minkide ja kährikute pidamise tegevusluba.

Loomade Nimel on Eesti loomaõiguslaste liikumine, mille tegevus sai alguse 2006. aastal. Aastate jooksul on liikumine korraldanud erinevaid üritusi eemärgiga teavitada avalikkust loomade olukorrast meie ühiskonnas.