Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) laekus 15 taotlust vooluveekogude seisundit parandavate projektide rahastamiseks kogusummas üle 5,4 miljoni euro. Tegemist on kuuenda taotlusvooruga Euroopa Ühtekuuluvusfondi (ÜF) vahenditest.

  • Veemajandus
  • 24. jaanuar 2014
  • Kalapääsu pildistas Keskkonnaministeerium.

Toetust taotletakse peamiselt kalapääsude rajamiseks, aga ka lõheliste kudealade rajamiseks ja sootide avamiseks. Taotluste rahuldamise otsused teeb KIK käesoleva aasta mais.

Kokku on KIK viie toetusvooru jooksul vahendanud ÜF-i toetust 38 projektile, millega parandatakse vooluveekogude seisundit. Rahastatud projektidega on võimalik tutvuda KIKi kodulehel.

Varasemalt toetust saanud projektidest on lõpetatud 7 ning mitu on lõppjärgus. Valmis on näiteks kaks kalapääsu Põltsamaa jõel, mida on tunnustanud ka kalateadlased. Käesoleva aasta lõpuks rajatakse Põltsamaa kalapääsule sarnane pääs ka Puurmani paisule.

KIK toetab lisaks kalapääsude rajamisele ka pääsude seiret. Üks selline algatus on KIK-i keskkonnaprogrammist enam kui 95 tuhat eurot saanud projekt FishWiev. Toetuse abil töötavad teadlased välja kalapääsude efektiivsuse hindamise mudeli ning täiustavad nn robotkala, mille abil saab tulevikus hinnata kalapääsude läbitavust.

Projekti FishWiev ühendab TTÜ biorobootika keskuse teadlasi ning nende Saksa ja Soome kolleege, kelle eesmärk on välja selgida, miks kalad osasid rajatud pääsusid kasutavad, teisi aga mitte.