Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavale keskkonnaalaste uurimistööde õpilaskonkursile saabus sel aastal 40 uurimistööd põhikooli ja gümnaasiumi õpilastelt üle Eesti. Parimate tööde esitlemine ja autasustamine leiab aset Tartu loodusmaja saalis 21. märts kell 9-17.

  • Keskkonnaharidus
  • 20. märts 2019
  • Foto: Eelmise aasta konkursil autasustatud/Tartu Loodusmaja

Keskkonnaalaste uurimistööde konkurss on üks pikemaealisemaid pidevalt toimunud keskkonnahariduslikke projekte Eestis, toimudes sel kevadel juba 11.korda. Alates 2009. aastast korraldab SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus konkurssi koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Konkursi eesmärgiks on innustada õpilasi märkama ja põhjalikumalt uurima neid ümbritsevat keskkonda, seega peab töö teema olema seotud looduse või inimest ümbritseva keskkonnaga. Osaleda on võimalik 5.-12. klasside õpilastel. Parimad tööd saavad auhinnatud konkursi ja parterite poolt.

Konkursi koordinaatori Erle Tüüri sõnul on laekunud 40 uurimistööd enam-vähem tavapärane arv, võrreldes eelmiste aastatega. Lõppvooru ehk konverentsile kutsuti seekord oma töid esitlema 10 põhikooli ja 12 gümnaasiumi töö autorit. Tüüri andmetel laekus töid 23 koolist,  kõige enam töid tuli põhikooli vanuseastmes Saaremaa Ühisgümnaasiumist ja gümnaasiumi vanuseastmes Tartu Jaan Poska Gümnaasiumist. Teemade varieeruvus on suur, uuriti nii looma- ja taimeliikide elu, materjalitöötlust ja energiaallikaid Eestis, pinnase ja vee probleeme kui ka inimtervisega seotud teemasid.

Ta lisas, et uurimistööde konkurss annab hea võimaluse astuda õpetaja abiga esimene iseseisev samm teadusliku uurimistöö koostamise ja praktilise töö läbiviimise metoodikate poole. Kuna kitsamad teemad ei ole konkursil etteantud, on õpilastel võimalus valida just endale südamelähedane või juba tuttav ala ning proovida leida selles valdkonnas uurimist väärivad nähtuseid. Osalejate iga-aastaselt püsiv arvukus näitab, et noortele lähevad keskkonnateemad korda, ollakse juba põhikooli keskel huvitunud looduses ja inimkeskkonnas esinevatest probleemidest, nähakse nende lõikekohti ning loodetakse leida lahendusi kõigile tervislikuma elukeskkonna saavutamiseks. Samuti näevad noored konkursikogemuses võimalust proovida teadusliku uurimistöö tegemist veel enne, kui päris enda tulevase eriala kasuks otsustatakse.

Konverentsil esitletavaid uurimistöid ja nende tulemusi on oodatud kuulama kõik huvilised.