• Bioneerist

  Järjest suuremale hulgale eestimaalastest on saanud selgeks, et meie endi heaolu on tihedalt seotud ühiskonna ja keskkonna tervisliku seisundiga. Meie tänased valikud kujundavad meie enda tuleviku. Tarbijatena saame hääletada puhtama ja tervema keskkonna eest oma rahakotiga. Me võime valida vähem keskkonda ja tervist kahjustavaid tooteid ning teenuseid.

  Kodanikumeediaportaal Bioneer on mõeldud teadlikule tarbijale, kuid ka inimeste keskkonnateadlikkuse tõstmiseks.

  Muutes oma mõttemaailma muudame ka oma käitumist. Kõik algab ikkagi meist endist. Saades teadlikuks, kuidas mõtlemine ja sellest tingitud käitumine kahjustab keskkonda, saame edaspidi teha rohkem elujaatavaid valikuid. Säästes loodusressursse tulevastele põlvedele, säästame tihti ka raha. Elektri kokkuhoid on kasulik nii perekonna eelarvele kui keskkonnale.
 • Bioneeri eesmärk

  Bioneeri eesmärgiks on edendada lugejate keskkonnateadlikkust ning pakkuda oma lugejatele teavet, mis aitab neil muutuda keskkonnasõbralikumaks.

  Bioneer otsib koos oma lugejatega uusi loovaid lahendusi nii ökoloogilises kui ka sotsiaal-majanduslikus tähenduses. Bioneeri jaoks on ühiskonnas paljud otsused omavahel seotud. Näiteks kui eelistame kodumaist mahekaupa, mõjutab see otsus nii meie keskkonda, tervist kui ka majandust.
 • Bioneeri missioon

  Jätkusuutlik areng ei ole mitte pelgalt moodne sõnakõlks, vaid püüd elada hetkel mõnusalt just sellisel moel, et ka meie lastel oleks võimalus nautida looduse poolt pakutavat.

  Tööstusriikide ehk moodsa tarbimisühiskonna praegune eluviis ei ole jätkusuutlik. Inimkond ületas maakera taastumisvõime piiri juba 1980ndatel aastatel. Me tarbime looduse poolt pakutavaid ressursse rohkem kui loodus suudab taastoota.

  Bioneeri missiooniks on vähendada koos oma lugejatega eestlaste ökoloogilist jalajälge. Me suudame seda teha ikkagi vaid ühiselt! Bioneer on inimesele, kes on valmis muutuma ja seeläbi muutma ka maailma paremaks paigaks.
 • Bioneeri visioon

  Bioneer soovib olla keskkonda ja tarbimist puudutavate teemade kajastajana lugeja esimene valik. Eesti on kujunemas riigiks, kus eneseväljenduslikud väärtused, sh keskkondlikkus on muutumas ellujäämisväärtuste kõrval üha laiemalt aktsepteerituks. Me soovime olla autentsed, st teha valikuid, mis lähevad kokku meie põhiloomusega.

  Bioneeri visioon on lihtne: terves ühiskonnas ja puhtas keskkonnas loodusega tasakaalus elav rahulolev kodanik.

  Meie majanduslikuks visiooniks on teadlik kapitalism, kus ettevõtted toodavad kaupu, mis ei kahjusta loodust ega tervist. Peame oluliseks, et ettevõtted toodaksid kaupu, mille tootmisel ei kahjustata keskkonda ja ei raisata ressursse.

  Soovime, et ettevõtjad hooliksid samadest väärtustest ning näitaksid seda hoolivust ka oma tegudes. Bioneer on nõudlikule, hoolivale ja aktiivsele lugejale.
 • Bioneeri väärtused

  Bioneer väärtustab loodusega kooskõlas toimivat eluviisi. Looduses valitseb tasakaal, mida inimesel ei ole õigus oma käitumisega lõhkuda. Kui suudame säilitada tasakaalu, siis elamegi ökoloogilist ja jätkusuutliku eluviisi.

  Inimene on võrdselt nii emotsionaalne, ratsionaalne kui vaimne olend. Psühholoogiline heaolu tähendab, et ka neis asjades valitseb tasakaal. Bioneer otsib teed terviklikkuse ja tasakaalu suunas.

  Bioneer väärtustab loovust, mis on suurim looja poolt loodud ime. Peame olema leidlikud oma tuleviku kujundamisel ja uute eesseisvate probleemide lahendamisel, üha keerukamate valikute tegemisel. Inimese tõelisi vajadusi rahuldavad uued keskkonnasõbralikud tooted ja teenused on ju meie kõigi leidlikkuse ja loovuse vili.

  Bioneer väärtustab koos tegutsemist. Teadmistest üksi ei piisa, vajame tegusid. Bioneer ei ole perfektsionist. Kõike ei saa korraga nõuda, ei endalt ega teistelt. Kuid ka 1000-kilomeetrine teekond algab esimesest sammust.

  Kui soovime tasakaalu ja rohelisemat tulevikku, tuleb meil endal astuda esimene samm. Olgu selleks siis orgaanilise toidu eelistamine, vabatahtlikuna loodusest prügi koristamine või tehnika väljalülitamine kodust lahkudes.

  Muutused algavad igaühest meist. Bioneer soovib kujuneda keskkonnasõbraliku mõtteviisi allikaks, heade mõtete kandjaks ja eestvedajaks.
 • Bioneeri reklaamipoliitika

  Bioneeri reklaamipoliitika

  Bioneer keskendub sõltumatu ja erapooletu informatsiooni levitamisele, kajastades peamiselt keskkonna ja tervikliku eluviisiga seotud teemasid. Selleks, et head sõnumit levitada, kulub üksjagu raha. Bioneer eelistab reklaamipartneritena keskkonnasäästlike toodete ja teenuste pakkujaid ning koostööprojekte sotsiaalselt vastutustundlike ettevõtete ja organisatsioonidega.

  Kuna aga Eestis ei ole hetkel piisavalt keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid ning internetireklaami maht on võrreldes teiste kanalitega väike, peame väga oluliseks ka muude valdkondadega seotud reklaamiprojekte.

  Kindlasti välistame oma portaalis keskkonda vägivaldselt suhtuva reklaami, samuti alkoholi-, tubaka- ja poliitreklaami. Mõistagi keelame ka otsese “rohepesu”.

  Mida me mõistame väljendi all “rohepesu”? Kahjuks ei saa Bioneer endale lubada ainult rangelt keskkonnasõbralike või ökotoodete reklaami ning peame ka muude toodete puhul uskuma tootja sõnumeid. Bioneer neid sõnumeid kontrollida ei jõua. Küll ei kavatse Bioneer soosida või edendada “rohepesu”, st kui meil on kahtlus mõne ettevõtte suhtes, et tegelikult käitutakse oma sõnumitele vastupidiselt, ei saa me vastavat reklaami oma portaali ka lubada.

  Bioneer toetab oma reklaamipoliitikas siiski sõnavabaduse põhimõtet, pealegi on reklaamisõnumid tootja sõnumid, mitte Bioneeri. Kui sõnum ei ole keskkonna vastu vägivaldne, siis on reklaam meile väga oodatud, kuid iga toote reklaami käsitleme eraldi. Reklaamirahad ei mõjuta seejuures meie toimetuspoliitikat ja sõltumatust.

  Bioneeri lugejal on võimalus avaldada arvamust reklaamide kohta “Biofoorumis”. Bioneer usub, et meie lugeja on piisava haritusega, et eraldada terad sõkaldest.

  Kui soovid toetada eestlaste keskkonnateadlikkuse ja tervikliku eluviisi edendamist ning usud samadesse väärtustesse, siis on Bioneer just kõige õigem koht sinu reklaamile. Võid lahkelt soovitada Bioneeri ka teistele reklaamiandjatele. Ühtlasi oleme valmis huvitavateks koostööprojektideks ja uuteks ideedeks!
 • Bioneeri kontakt

  Katrin Jõgisaar - Bioneeri toimetaja
  e-post: katrin@bioneer.ee
  telefon: 6 624 605 (tööpäevadel 10-16)
  mobiil: 525 77 94

  Bioneeri saate toetada kandes Teile sobiva summa ÖKOTARK MTÜ annetuste kogumise kontole:
  EE451010220249570226 - ÖKOTARK MTÜ.

  Bioneer jälgib loetavust Google Analytics abil.
 • Bioneeri inimesed

  Bioneerist

  Katrin Jõgisaar
  Peatoimetaja ja projektijuht

  Oled sattunud õigesse kohta – Sinu ees avaneb säästva ja tervikliku elustiili portaal Bioneer. Kas teadlikult või kogemata, igatahes tegid õige valiku. Miks? Põhjus on lihtne.

  Meie nägemuse järgi oli 2008. aastal Eestis puudu sõltumatu ja apoliitiline portaal, mis jagaks inimestega mõtteid ja kogemusi ökoelustiilist nii meil kui mujal.

  Keskkonnateadlik, säästev, terviklik või tervislik elustiil – nimetame kuidas tahes – ökoeluviis on mitmetahuline ja selle harrastamine eeldab teadmisi. Inimestele tuleb näidata, et ökoeluviis ei ole friikide eralõbu, vaid seda saab harrastada lihtsalt. Selleks ei pea ka tegema meeletuid järeleandmisi isikliku mugavuse arvelt. Ja see on kasulik nii sulle endale kui maailmale.

  Rõhume oma materjalides arusaadavusele, sest inimesed ei viitsi lugeda teemadest, mida nad ei mõista. Hoiame positiivset joont ja hindame elutervet suhtumist, ent kui vahel tundub vajalik hammustada, siis ei jää muud üle.

  Keskkonna- ja tervikliku elustiili mõtete vahendajana soovime eelkõige olla kui ühiskonna sõbralik valvekoer, pigem isegi juhtkoer, kes aitab astuda esimest sammu säästlikuks saamisel ja "roheliseks" olemisel.

  Loe ja mõtle kaasa, kommenteeri ja soovita sõbrale, paku teemasid ja kirjuta ise – ole Bioneeriga! Ole bioneer – ühiselt muudame maailma paremaks :)


  katrin @ bioneer.ee

 • Bioneerist

  Janek Jõgisaar
  Veebitoimetaja ja vabatahtlike koordinaator

  Janek on enda kohta öelnud

  See, et käiakse kellast kellani tööl ja pärast seda vahitakse televiisorit, ning ainuke kokkupuude loodusega on kaks korda nädalas muru niites, ja elu mõte on pangalaenu tasumine - vat see elustiil mulle sugugi ei istu.

  Kes ma siis olen? Radikaalne, agressiivne, resaikler, skeptik, inimväärikuse solvaja, hull jalgrattur, sõge blogija, tegelane, kes ei taha olla igas pulmas peigmees.

  Miks Janek on Bioneeri kaasautor?

  Miks just Bioneer? See on üks selline armas koht, kus ehk õnnestub midagi mõjutada. Kui jäetakse üks liiter bensiini raiskamata, mõni rohulible kuuks ajaks kasvama ja mõni siil alla ajamata, siis on maailm natukene parajam paik. Sest paraku pole planeet Maa nagu jalgpall, mida võib enne uut matši täis pumbata. Ja seniteada andmetel pole veel keegi siit pääsenud elusalt. Nii, et hoia Maad!


  janek @ bioneer.ee

 • Bioneerist

  Pille Lipp
  Vabatahtlik kaasautor ja blogija

  Pille on enda kohta öelnud

  Tegin oma esimesed "teadlikud" fotokaadrid alles paar aastat tagasi. Praeguseks hetkeks on pildistamisest saanud minu peamine hobi.

  Ma ei pea ennast fotoasjatundjaks. Ma lihtsalt naudin pildistamist.

  Ei möödu nädalatki, kui ma ei käiks erinevaid maastike, lilli, putukaid või ehitisi pildistamas. Ma ei lahku kodust kaamerata.

  Mulle meeldib, kui pildistamise juures on ka õppimise moment. Näiteks pildistades metsa all lille või liblikat, proovin selle hiljem kodus ära määrata.

  Miks Pille on Bioneeri kaasautor?

  Vastuseid sellele küsimusele on lausa mitu. Olen veendunud, et suurem osa fotohuvilisi tahavad oma õnnestunud kaadreid kas ühel või teisel viisil teistega jagada. Lisaks jagamisrõõmule pakub Bioneer mulle võimalust ka kirjutada. Jagatud rõõm on topelt rõõm.

  Pille vaatleb loodust Bioneeri blogis "Pillevna püüab päeva".


  pillevna @ gmail.com

 • Bioneerist

  Marek Vahula
  Vabatahtlik kaasautor ja blogija

  Marek on enda kohta öelnud

  Ametilt olen wabakutseline ja hariduselt bioloog. Teen ja jõuan palju ning pea kõike. Mida rohkem teen ja jõuan, seda rohkem soovin ka kirjutada kõigest, mis ja kes minu sees ja ümber on.

  Esiplaanil on loodusteema, siis veel film, kirjandus ja olen ka turismihuviline. Tulen ma Neeruti mägedest ja asun ehk elan alaliselt kreisilinn Rakveres.

  Üle röövlindude uurimise aastatel 1984-1994 Neeruti maastikukaitsealal ja Lahemaa rahvuspargis, olen jõudnud nüüd teistele hingemaadele nii omas töös kui kirjutamistes.

  Miks Bioneer?

  Bioneerile saadan avaldamiseks vaid seda, mis huvitavat teoksil ja mis võiks pakkuda huvi ka teistele.

  Marek Vahula kirjutab Bioneeri blogis "Marek Vahula lood"


  marek.vahula @ online.ee