Hea lugeja, Bioneer vajab Sinu abi, et saaksime ka edaspidi kodanikumeedia kanalina tuua lugejateni keskkonnateemalisi artikleid. Sinu annetuse eest katame portaali üldkulusid ja hoiame töös vabatahtlike toimetust. Oleme väga tänulikud ka ühe euro suuruse toetuse eest. Suurim abi on igakuisest püsiannetusest.

  • MTÜ Ökomeedia
  • 27. märts 2017

Bioneer küsib annetusi, kuna portaalile ei saanud toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) viimases taotlusvoorus, aga soovime väga jätkata regulaarset keskkonnainfo edastamist. 

Bioneer vajab tegutsemiseks (kulud raamatupidamisele, serveri rent, kontorikulud, sideteenused) vähemalt 200 eurot kuus. Isegi siis, kui kogu artiklite kirjutamise, veebi üles panemise, toimetamise, pildistamise töö teevad ära vabatahtlikud, on need püsikulud vaja ikkagi katta.

Annetada saab kandes sobiva summa MTÜ Ökomeedia annetuste kogumise kontole: SEB EE261010000006988226 või SWEDBANK EE152200221034620633.

MTÜ Ökomeedia on kantud valitsuse tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja, seetõttu saad annetuselt tuludeklaratsiooni tehes tulumaksu 2018. aastal tagasi.

Bioneer on 2008. aasta maist tegutsenud keskkonnaportaal, mida veab mittetulundusühing Ökomeedia. Portaali eesmärgiks on tuua Eesti inimesteni keskkonnateemalisi uudiseid ja artikleid. Seejuures on Bioneer ka kodanikumeedia kanal, valmides peamiselt vabatahtlike kaasabil.

Täname aitajaid kogu südamest!