Aasta lõpuni juhib MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant projekti "Õpiring: Ise tehtud, hästi tehtud!", mille eesmärgiks on toetada õpiringide käivitamist ning laiemale avalikkusele tutvustamist.

Projekti üheks eesmärgiks on, et vähemalt pooled loodavatest õpiringidest toetaksid oma tegevusega külade ja külapiirkondade arengut. Korraldajad näevad õpiringide loomist kui võimalust võtta käsile küla arengukava loomine või uuendamine, töötada  koos välja sobivaid teenuseid, mida külaselts saaks pakkuda või luua külale näiteks koduleht.

Projekti raames toetatakse kahekümne viie maapiirkonna õpiringi käivitamist üle Eesti. Igal õpiringil peab olema ka õpiringi juht, kellele toimub projekti raames ka koolitus. Õpiringi idee tutvustamiseks korraldatakse kokku kolm infopäeva Tartus, Tallinnas ning Pärnus.

Samuti toimub õpiringide juhtide koolitus ning hiljem kogemuspäev õpiringide tulemuste analüüsimiseks. Lisaks külastavad pooled õpiringide juhid oma maakonna piires teist külakeskust, et tutvustada oma tegemisi ning kanda edasi õpiringide ideed.

Õpiring on täiskasvanutele mõeldud õpimeetod, mis võimaldab osalejatel ise otsustada, mida, kuidas ja kui kaua õppida. „Õpiring on enesearendajate rühm, keda ühendab huvi kindla teema vastu. Õpiringis osalejad seavad endale eesmärgi, koostavad tegevuskava ning määravad kindlaks kokkusaamiskorrad,“ kirjutavad projekti algatajad. „Ideeks on õppida üksteisega ning üksteiselt, seeläbi suurenevad teadmised ning tolerantsus, avardub silmaring ning paranevad suhtlemisoskused.“

Õpiringi kohta saab rohkem infot Kodukandi veebist ja projekti kodulehelt. Esimene infopäev toimub juba 25. märtsil Tartus.

Allikas: EMSL