Eesti Ökokogukondade Ühendus kutsus kokku parlamenti kandideerivate erakondade esindajad ning uuris, kuidas kavatsevad poliitikud võimul olles seista ökoloogilise ja kogukondliku maailmavaate eest.

Kolmapäeval kohtusid ökokogukondade ühenduse liikmed hommikuarutelu raames viie Riigikogusse pürgiva erakonna esindajaga. SDE-d esindas Ott Pärna, Reformierakonda Tõnis Kõiv, IRL-i Liisa-Ly Pakosta, Vabaerakonda Artur Talvik ning Eestimaa Roheliste Erakonda Andres Meesak. Kohtumisel erakondadega tutvustasid EÖÜ liikmed lühidalt ökokogukondliku maailmavaate pidepunkte. Sellele järgneva vestlus-debati käigus võeti luubi alla teemad alates ökoloogilisest ehitusest, Gaia haridusest ja vabakoolidest kuni Eesti, kui võimaliku ökoriigini.

EÖÜ liikme Toomas Trapido sõnul oli riigikogu kandidaatidelt meeldiv kuulda, milline on nende maailmavaade, millest nad lähtuvad nii isiklikus, kui ka poliitilises tegevuses. Samas vastasid erakondade esindajad üpris positiivselt ka EÖÜ liikmete konkreetsetele küsimustele riigihangete ökoloogilisemaks ka kohalikumaks muutmisest, kogukonnakoolide loomise ja pidamise toetamisest ning kohalike ja säästvate ehitusmaterjalide laialdasemast kasutamisest.  EÖÜ jätkab ökoloogiliste ja kogukondlike mõtete ja ettepanekute tutvustamist kindlasti ka pärast Riigikogu valimisi, et oluline jõuaks nii koalitsioonilepingusse kui Riigikogu töistesse debattidesse.

Hommikuarutelu toimus projekti "MTÜ Eesti Ökokogukondade Ühenduse tegevusvõimekuse suurendamine" raames. Projekti rahastab EV Siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital:www.kysk.ee