Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas toetused kultuuripärandialastele projektidele, 11 ettevõtmist saavad ühtekokku 38 587 eurot.

Postkast

x

Katrin Jõgisaar: Bioneer.ee

16:11 (1 tund tagasi)saajale mina

(ilma teemata)

Ökotegijad said toetust

Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas toetused kultuuripärandialastele projektidele, 11 ettevõtmist saavad ühtekokku 38 587 eurot.

Kultuuriministeeriumi muinsuskaitsenõuniku Liina Jänese sõnul jagus toetust nii traditsioonilistele tegevustele kui ka uutele algatustele. „Heaks traditsiooniks kujunenud Euroopa muinsuskaitsepäevade, Ökomässu ja erinevate restaureerimistöötubade kõrval viiakse tänavu esmakordselt läbi koolilastele suunatud „Pärandivaderite“ projekt, et innustada neid ajalugu ja pärandit tundma õppima. See on omamoodi mõtteliseks jätkuks kunagisele ülipopulaarsele Kodulinna-liikumisele, laienedes nüüd ka pealinnast väljapoole,“ tõi Jänes välja. „Kõik toetust saanud projektid on kantud soovist levitada kultuuripärandist hoolivat mõtteviisi,“ rääkis muinsuskaitsenõunik.

Toetust saanud projektid jagunevad üldjoontes kolmeks – pärandivaldkonna põhimõtete korrastamine, üleriiklikud pärandivaldkonda populariseerivad projektid ning koolitused ja õpitoad erinevate töövõtete ja oskuste levitamiseks.

Eesti Kunstiakadeemia saab 4785 eurot analüüsi tegemiseks riigi omanduses olevate kultuuriväärtuslike ehitiste haldamise kohta ja 2200 eurot arhitektuuripärandi spetsialisti kutse andmise dokumendi koostamiseks. Mõlema tegevuse puhul on tegu valdkondliku prioriteediga.

Üleriigilistest sündmustest sai 7000-eurose toetuse Euroopa muinsuskaitsepäevade korraldamine. 2695 eurot eraldab ministeerium MTÜ-le Säästva Renoveerimise Infokeskus Ökomässu läbiviimiseks, pilootprojektile „Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas“ eraldab ministeerium 5000 eurot.

Koolituste-töötubade-loengute korraldamiseks said toetust Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool, Ühendus Weissenstein, Vanaajamaja MTÜ, Vana ja Väärt MTÜ, Säästva Renoveerimise Infokeskus MTÜ ning infokeskuse Tartu ühendus.

Kultuuriministeeriumile laekus tähtajaks 20 taotlust kogusummas 95 638 eurot.