Ühisnädalal tunnustame neid, kes on silma paistnud eriliste tegudega. Esimest korda antakse Ühisnädala ajal välja vabatahtliku sõbra märk, mille pälvivad need organisatsioonid, kelle vabatahtlike kaasamise protsess on hästi läbi mõeldud.

Esimesed 10 märki kümnele organisatsioonile antakse siseminister Hanno Pevkuri ja külaliikumise Kodukandi poolt pidulikult üle täna kell 16.00 vabaühenduste kärajatel Tallinnas konverentsikeskuses Bliss.

Eha Paas külaliikumisest Kodukant lausus, et käesoleval aastal töötas Eesti Külaliikumine Kodukant välja vabatahtliku sõbra märgi kontseptsiooni. „Vabatahtliku sõbra märk on kvaliteedimärgis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust Eesti vabaühendustes. Märgi saavad organisatsioonid, mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud,“ lausus Paas.

Esimene märgiste taotlusvoor toimus käesoleva aasta juunis, mil esitati 19 taotlust. Tööd alustati 17 vabaühendusega. Ühisnädalal saavad märgise kätte kümme esimest organisatsiooni:

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

SA Domus Dorpatensis

MTÜ AIESEC Eesti

MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit (ENL)

MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu

Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit

Muraste Külaselts

MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando

MTÜ Tipu Looduskool

MTÜ Vanem Vend Vanem Õde Pärnu

Vabaühenduste hindajate ja nõustajatena lõid kaasa Eha Paas ja Anu Viltrop Liikumisest Kodukant, Tuulike Mänd MTÜ-st Vaba Tahe, Nele Hendrikson Eesti Toidupangast, Lauri Luide MTÜ-st Serve the City ja Rainer Eidemiller ühendusest Weissenstein. Kõik need ühendused on Vabatahtliku Tegevuse Võrgustiku liikmed.

Seitsme ühendusega töö jätkub ning märgise andmine otsustatakse hiljemalt järgmise aasta juuniks. Samuti avaneb jaanuaris uus taotlusvoor vabaühendustele, kes soovivad vabatahtlike kaasamise protsessi paremini läbi mõelda ning taotleda endale vabatahtliku sõbra märki. Vabatahtliku sõbra märkide väljaandmist toetab siseministeerium.

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mis toimub kolmandat korda ja leiab aset novembrikuu viimasel nädalal 23. – 29. novembril, kodanikupäeva lähistel ning mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, külaliikumisega Kodukant ja teiste arvukate partneritega.

2014. aastal viidi Ühisnädala raames läbi 200 sündmust, millest võttis osa ca 10 000 inimest. Need sündmused toimusid igas maakonnas ja neid korraldas kokku üle kuuekümne organisatsiooni.