Keskkonnainvesteeringute Keskuses lõppes Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi tavajäätmeprügilate sulgemise esimese taotlusvooru hindamine, mille tulemusena otsustati toetada kolme projekti kogusummas ligi 130 miljonit krooni. Kokku esitati esimeses taotlusvoorus KIKile viis taotlust kogusummas 150 miljonit krooni.

Ühtekuuluvusfondi abiga läheb sulgemisele Käina prügila Hiiumaal ning korrastustöid tehakse Pärnu Rääma prügilas ja Saaremaal asuvas Neemi prügilas. Käina prügila sulgemiseks eraldatakse Käina Vallavalitsusele 1 118 692,80 krooni, Rääma prügila korrastamiseks OÜ Paikrele 127 185 174,90 krooni ning Neemi prügila korrastamiseks Maasi Jäätmehoolduse OÜ-le 441 000 krooni.

Kuna meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“ esimesse taotlusvooru tuli oodatust vähem taotlusi, soovib KIK siinkohal meelde tuletada, et jäätmeseaduse kohaselt peavad kõik nõuetele mittevastavad prügilad olema ladestamiseks suletud  2009. aasta 16. juuliks ning korrastatud 2013. aasta 16. juuliks. See aga tähendab, et kõik prügilate sulgemiskohustusega juriidilised isikud ja kohalikud omavalitsused peavad kiirustama, et Ühtekuuluvusfondist ettenähtud töödeks raha taotleda. Meetme „Nõuetele mittevastavate tavajäätmeprügilate sulgemine“ järgmine taotlusvoor kuulutatakse välja hiljemalt uue aasta märtsis.

Perioodil 2007-2013 on Ühtekuuluvusfondist jäätmekäitluse arendamise projektide rahastamiseks kavandatud 2,8 miljardit krooni, millest tavajäätmeprügilate sulgemiseks on kavandatud 630 miljonit krooni. Selle summa ulatuses toetatakse keskkonnateenistuste poolt sulgemisotsuse saanud prügilate sulgemistöid: jäätmete koondamist, tihendamist, ladestuskoha eripära arvestava nõlvuse andmist ning jäätmelademe katmist kas haljastusega või muul viisil.

2000. aasta mais tegevust alustanud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja. KIK suunab keskkonnakasutusest laekuva raha keskkonnaprojektide arendamisse, täidab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF), Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Ühtekuuluvusfondi (ÜF) keskkonnaprojektide rakendusüksuse ülesandeid. Ühtlasi on võimalus KIKist taotleda keskkonnalaenu keskkonnaprojektide arendamiseks.