Sõpradega loodusvaatlusi tegema? Miks mitte! Loodusfestivali raames toimub sel aastal 15.-16. juunil Üle-Eestiline Loodusvaatluste maraton.

Kindla aja jooksul kindlas asukohas uuritakse vaatlusala läbi ning registreeritakse kõik eluslooduse liigid, millele silm, kõrv ja oskused peale hakkavad. Kasu seisneb nii mingi koha elurikkuse uurimises üleüldiselt, harrastusteadlaste ja muidu loodusteadlike inimeste kaasamises teadustöösse kui ka täiesti tavaliste inimeste harimises looduse olemise ja vaatlemise asjus.

Selle formaadi kõige üldisem lahendus on loodusest juba nii mõndagi teadvate inimeste retked uurimisalale, kus asjaosalised teevad kirjalikke ülestähendusi, pildistavad või võtavad videona üles uuritava objekti või salvestavad helifaili. Vaatlused sisestatakse eElurikkuse andmebaasi, mille vahendusel saab näha nii enda sooritust kui võrdlust näiteks teises Eesti otsas asuvate sõprade uurituga. Teine võimalus on korraldada kureeritud loodusvaatlusretki, mille jooksul vaatlushuvilised matkavad kaasa eluslooduse eksperdiga. Kamba peale uuritakse uurimisala läbi ning ühes üldsuse harimisega looduse uurimise võimalustest registreeritakse ka vaadeldud liigid.

Vaatluseid korraldatakse vaatluspunktides, mille lähedal ka vaatlusalad asuvad. Vaatluspunktideks on seni registreerunud mitmed RMK ja Keskkonnaameti looduskeskused, erinevate asulate loodusmajad, muuseumid ja mõned sõpruskonnad.

Vaatluspunktid pakuvad vaatlejatele korralduslikku tuge, määrasmisabi ning võimalusel ka eksperte, kellega koos vaatlusala lähemalt uurida.  Antud üleskutse mõte ongi suunata huvilisi appi juba registreeritud vaatluspunktidesse või innustada looma omaenese vaatluspunkte. Lihtsalt vaatlejaks registreerumine toimub hiljem, palume sellega veel oodata ja jälgida infot.

Oma vaatluspunkte looma?

Loodusvaatluste maratoni mõte seisneb ikkagi selles, et kindla aja jooksul tehakse kindlas piirkonnas loodusvaatlusi. Olgu selleks looduskeskust ümbritsev kaitseala, koolipark, põnev lõik mõnest matkarajast või Sinu enda tagaõu. Vaatluspunktiks saad end registreerida ka siis, kui soovid küll enda koduümbrust uurida, ent peale sõprade kedagi külla ei soovi. Oluline on see, et vaatleme ühel ajal ja andmed on lõpuks ühises ja avalikus andmebaasis. End ümbritseva jälgimine on ju tähtis!

Kui Sulle tundub, et tahaksid vaatluspunkti üles seada, siis anna märku siin.

Kui soovid mõne olemasoleva vaatluspunkti tegevuses kaasa lüüa, siis leiad seni registreeritud vaatluspunktid siit.

Leia end huvitav piirkond ning kirjuta kas otse vaatluspunkti või minule. Saame katta ka ekspertide transpordi- ja muud kulud, kuid selleks tuleb endast võimalikult kiirelt märku anda!

Vaatluspunktides tegutsejatele korraldame 11., 12. Ja 18. aprillil ka koolitused, neile saab registreeruda siin.

Info loodusvaatluste maratoni kohta.