Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja, asepresident Federica Mogherini ja kliimameetmete ning energiaküsimuste volinik Miguel Arias Cañete on koostanud 1. detsembril algava Lima kliimakonverentsi ootuses ühise artikli. Bioneer edastab selle oma lugejateni.

Ülemaailmse kliimamuutusealase kokkuleppe saavutamine on praegu tõenäolisem kui eales varem. Oktoobris leppisid Euroopa Liidu juhid kokku 2030. aasta jõulistes kliima- ja energiaeesmärkides, sealhulgas siduvas eesmärgis vähendada riigisiseseid kasvuhoonegaaside heitkoguseid vähemalt 40% võrra.

Meie sõnum andis uut hoogu ülemaailmsetele kliimaläbirääkimistele. Äsja teatasid ka Ameerika Ühendriigid ja Hiina oma tulevikueesmärkidest. See oli julgustav uudis. Kuna meie eesmärk on aga saavutada siduv ja sisuline ülemaailmne kliimamuutuse kokkuleppe, on ka järgmine kuu ülioluline.

Federica Mogherini

Foto: Asepresident Federica Mogherini

1. detsembril kogunevad kõigi maailma riikide esindajad Limas toimuvale otsustavale konverentsile, et panna alus ülemaailmsele kliimamuutuse kokkuleppele, mille maailma riikide juhid on võtnud kohustuseks sõlmida järgmisel aastal samal ajal Pariisis.

Vajadus kiireloomuliste meetmete järele on ilmne, kui soovime aidata kaasa süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele ning saavutada püsivaid edusamme enneolematult suurte ülemaailmsete probleemide lahendamisel. Kliimamuutuste mõju on tunda kõigis maailmajagudes, alustades Lõuna-Ameerika liustike sulamisest ning lõpetades Arktika merejää taandumisega.

Inimtegevuse mõju kliimale on ilmselge. Oma viiendas hindamisaruandes märkis valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC), et süsinikdioksiidi kontsentratsioon atmosfääris on kõigi aegade kõrgeimal tasemel. Mida kauem me kliimat häirime, seda suuremad on riskid, millega peame silmitsi seisma, ning seda kulukam on muutustega kohanemine.

Kuid valitsustevahelise kliimamuutuste rühma aruandest nähtub ka, et rahvusvaheliselt kokkulepitud eesmärk hoida ülemaailmne soojenemine alla 2°C on saavutatav. Me peame tagama, et see kajastuks julge panusena ülemaailmsesse kliimamuutuse kokkuleppesse.

Uus kokkulepe peab peegeldama riikide suuremat vastutust maailma majanduse eest, samuti ka praegust geopoliitilist olukorda ning riikide suutlikkust anda oma panus. Kõigi riikide valmisolek täita oma rolli on ülioluline.

Kõige selle tõttu ongi Lima tippkohtumine niivõrd tähtis. See annab võimaluse avaldada survet teistele riikidele, eriti teistele G20 liikmetele, et nad esitaksid oma eesmärgid kiiresti. Mida kiiremini nad seda teevad, seda rohkem on meil aega hinnata, kas need kohustused on kooskõlas sellega, mis on teadlaste arvates vajalik ülemaailmse soojenemise hoidmiseks alla 2°C.

Riigid arutavad ka metoodikat, kuidas hinnata eri panuseid, et need oleksid õiglased ning täiendaksid vajalikke jõupingutusi. Samuti arutavad nad kliimameetmete rahastamist kõige haavatavamates riikides.

ÜRO peasekretär Ban Ki-moon kutsus maailma riikide juhte üles tegema kliimamuutuse kui inimkonna keerulisima ühise probleemiga tegelemisel ajaloo suurim ühine samm edasi säästva tuleviku suunas. Kui soovime edu saavutada, siis peab meil nüüd olema poliitilist julgust tegutseda otsustavalt, hoogsalt ning ühiselt.