ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste ekspertrühma (IPCC) 1. novembril avaldatud raporti kohaselt peab maailmas kiirenenud kliimamuutuste ohjeldamiseks toimuma laiahaardeline üleminek fossiilsete kütuste kasutamiselt taastuvenergiale.

Kasvuhoonegaaside heitekogused on viimastel aastatel suurenenud eelkõige inimtegevuse tõttu – maailma keskmise temperatuuri kasvu vältimiseks ja heitekoguste kasvu piiramiseks on vaja kiireloomulisi meetmeid, vahendas raporti kokkuvõtet Eesti Taastuvenergia Koda.

Raporti avaldamise järel tegi ÜRO peasekretär Ban Ki-Moon konkreetse pöördumise valitsuse ja erasektori investorite poole: „Palun lõpetage oma investeeringud saastavasse fossiilenergiasse ja võtke sihiks puhas taastuvenergia“.

Raport tõdeb, et kiirem ja varasem tegutsemine kliimamuutuste vastases võitluses on kordades odavam ning mõjutab inimeste elukvaliteeti vähem kui tegutsemisega viivitamine. Otsuste edasi lükkamine energiamajanduses 2030. aasta järgsesse perioodi suurendab kulusid kaks korda - tegutsema peab juba täna.

Põhiline muutus peab toimuma energiatootmises, kus taastuvenergia peab asendama mustad energiatootmisviisid. Taastuvenergia on soodne ning taastuvenergiale üleminek tehniliselt teostatav, leiab raport.