Eesti ühe suurima keskkonnakampaania “Küünlaümbriste jaht” ja sõsarkampaania “Patareijaht” korraldajad küsivad viie hooaja jooksul aktsioonis osalenutelt ideid uute laiaulatuslike keskkonnaprojektide elluviimiseks.

  • Jäätmed
  • 29. oktoober 2018
  • Foto: Küünlajaht 2018 laureaadid. Janek jõgisaar, Bioneer.ee

“Küünlaümbriste jahi” ja “Patareijahi” senise korraldaja MTÜ Tuleviku Heaks juhatuse liikme Mari-Liis Vaheri andmetel on kampaaniates alates 2013. aastast osalenud ligikaudu 50 000 noort inimest, kes on kokku kogunud peaaegu 15 miljonit teeküünlaümbrist ja rohkem kui 2 miljonit kasutatud patareid. “Viie aastaga oleme kasvanud Eesti üheks suurimaks keskkonnakampaaniaks, mis vajab nüüd edasiminekuks uusi ideid ja värsket lähenemist,” lausus Vaher. “Sel aastal “Küünlaümbriste jahti” ja “Patareijahti” enam senisel kujul ei toimu, vaid jahime ühiselt hoopis keskkonnakampaaniate tulevikuideid.”

Energia Avastuskeskuse juhataja Krista Keeduse hinnangul on kampaaniad suutnud viie aasta jooksul tõsta väga paljude eestimaalaste teadlikkust alumiiniumjäätmete ja kasutatud patareide sortimise ning ümbertöötlemise vajalikkusest. “Kampaanias osalenud lapsed on omaks võtnud uued väärtused ja hakanud juba vanemaid õpetama, et tavaline prügikast ei ole õige koht looduses lagunematule alumiiniumile või patareidele kui ohtlikele jäätmetele,” rääkis Keedus. “Samuti on noored hästi aru saanud, et kampaaniad ei õhuta kedagi tarbima, vaid leidma loovalt kohti, kus tühje küünlaümbriseid ning kasutatud patareisid niikuinii juba tekib. Nüüd aga otsime koos aktsiooni senise korraldaja MTÜga Tuleviku Heaks ja Tallinna Keskkonnaametiga mõtteid, millistele jäätmeliikidele seda keskkonnahariduslikku kampaaniat laiendada.”

Korraldajad saatsid kampaanias osalenud noortele ning õpetajatele ja lapsevanematele uuringuküsimustikud, et saada uusi ideid keskkonnateadlikust tõstvate kampaaniate korraldamiseks. Uuringu jätkuna korraldatakse 9. novembril kell 14-16.30 Energia Avastuskeskuses foorum, kus analüüsitakse vastanute värskeid mõtteid keskkonnaaktsioonide osas ning mõeldakse ajurünnaku käigus neid lisaks. Foorumile on kutsutud seni “Küünlaümbriste jahti” ja “Patareijahti” korraldada aidanud partnerid, keskkonnateadlikud ettevõtted ja organisatsioonid ning loodussäästliku mõtteviisi järgijad. Teostatavad ja eesmärgipärased ideed võtavad korraldajad aluseks tulevaste keskkonnakampaaniate korraldamisel.

MTÜ Tuleviku Heaks, Energia Avastuskeskus ja Tallinna Keskkonnaamet julgustavad kõiki jätkama küünlaümbriste ning kasutatud patareid eraldi kogumist ka ilma kampaaniata. Alumiiniumjäätmeid võtab üle Eesti aastaringselt vastu kampaania senine peatoetaja Kuusakoski. Tühjad patareid saab tasuta viia poodi, kus patareisid müüakse. Sel viisil hoitakse ära küünlaümbriste ja patareid sattumine loodusesse, mis muudab Eesti keskkonda oluliselt puhtamaks.