Ettevõtlike Noorte Koda kingib 20-le klassile ja lasteaiarühmale järgmise aasta kevadel tasuta loodusmatka. Loosimises osalemiseks tuleb vaadata aktiivselt ETV2 ekraanil jooksvat nukutelelavastust„Prügihunt ja Superjänes“ ning saata nähtud osade kohta tagasisidet.

Selleks, et matka võita, tuleb minna leheküljele www.hoia.ee, kus on üleval kõik eetris olnud osad. Neid saab iga õpetaja mõnes tunnis klassile või rühmale näidata. Soovi korral saab lavastusi näha ka igal pühapäeva õhtul ETV2-st. Pärast vaatamist on lastel võimalik arutada selle üle, mida „Prügihunt ja Superjänes“ neile õpetas ja mis neile meelde jäi. Saadud tagasiside põhjal tuleb õpetajal täita ja ära saata lühike ankeet seal samas lehel, mis osalebki loosimises.

Loodusmatkad lähevad loosimisele nende klasside ja lasteaiarühmade vahel, kes on saatnud oma tagasiside vähemalt kolmele lavastusele. Seega, mida aktiivsemalt osaleda, seda suuremad on võimalused võita endale kevadine matk loodusesse, külastada Ragn Sells jäätmejaama või Tallinna Vee veepuhastuskeskust.

Võimaluse korral arvestame nende 20 klassi ja lasteaiarühma soovidega külastamaks mõnda konkreetset looduskaitseala, matkarada või looduskeskust. Ettevõtlike Noorte Koja korraldab omalt poolt kõik ära (bussiga transpordi, giidi jne). Loodusmatkad toimuvad 2013. aasta aprilli ja mai kuus.

Lisaks telelavastuse osadele on lastele suunatud keskkonnaportaalis Hoia.ee rohkesti materjale, mis aitavad lastel ja nende vanematel paremini mõista, kuidas looduses käituda ja kuidas tuleks prügiga ümber käia ehk kuidas olla hoolivam nii enda kui meid ümbritseva keskkonna vastu. Portaal on kasulik kõigile õpetajatele ja lastevanematele, kes otsivad materjale keskkonnaalaste teadmiste õpetamiseks.

„Prügihunt ja Superjänes“ on septembri kuust ETV2-s jooksev nukutelelavastus. Tegemist on 23-aastase pausi järel esimese professionaalsel tasemel tehtud nukutelelavastusega. 12-osaline lastesaade on sündinud Eesti Ettevõtlike Noorte Koja, NUKU teatri ja ERR-i koostööna. See räägib lustlikus vormis looduse hoidmisest ning prügiga ümberkäimisest. Lavastuse kirjutas Wimberg ning selles mängivad NUKU teatri näitlejad.

Prügihunt ja Superjänes kohtusid esimest korda 2011. aastal, kui valmis nukuetendus, mis sõitis külla 50 koolile ja lasteaiale üle Eesti. Etendusest valmis DVD koos materjalidega keskkonnatundide läbiviimiseks ning idee viis lisaks kasuliku kaardimängu „Superjänese prügimängu“ valmimiseni. Ettevõtmist premeeriti „Aasta Keskonnateoke 2011“ auhinnaga.

Lavastuse valmimist on toetanud JCI Estonia pikaajalised partnerid Keskkonnainvesteeringute Keskus, Ragn-Sells AS, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ ja AS Tallinna Vesi.

Ettevõtlike Noorte Koda on rahvusvaheline aktiivsete ja ettevõtlike noorte inimeste võrgustik. JCI Estonia pakub oma liikmetele soodsat keskkonda sotsiaalse vastutustunde, ettevõtlikkuse ja juhioskuste arendamiseks. Kogu võrgustiku laiem eesmärk on innustada noori inimesi looma üheskoos positiivset muutust ühiskonnas.