Selleks, et olla tark finantsteenuste tarbija, tuleb eelkõige olla tähelepanelik ja vältida kiirustades tehtud otsuseid. Tuletame meelde kümme peamist reeglit, mis aitavad oma rahaasju korras hoida.

1.     Ära lase end segadusse ajada teenuste kõlavatest või eksitavatest nimedest. Piirjooned teenuste vahel on olulisel määral hägustunud ja mitmed teenused omavahel läbi põimunud. Investeerimine on ühendatud kindlustus- ja pangateenustega. Finantsteenustest arusaamine eeldab üha enam erinevate osade omavaheliste seoste mõistmist. Sinu jaoks vajalikku teenust võib pakkuda nii pank, kindlustusselts, investeerimisühing, liisingu ettevõte kui ka fondivalitseja. Kontrolli kindlasti, et teenuse osutajal oleks vastav tegevusluba. Vaata tegevusluba omavad isikud.

2.     Uuri, millised finantsasutuste pakutavad teenused vastavad just sinu vajadusele. Kõige lihtsam viis selleks on külastada pankade, kindlustusseltside, liisingfirmade, investeerimisühingute ja fondivalitsejate veebilehekülgi või minna ise kohale.

3.     Lepi kokku konsultatsiooniaeg ning palu tutvustada sulle huvipakkuvat teenust ning selle tingimusi. Informatsiooni võid hankida ka e-kirja teel, saates sarnaste küsimustega kirja erinevate teenusepakkujate klienditeenindajatele. Nõustamisele minnes on soovitav end selleks ette valmistada, et saada võimalikult täpset ja asjakohast informatsiooni. Mõtle eelnevalt läbi, mida sa täpselt küsida soovid. Muidu võib juhtuda, et vestluse käigus jäävad mõned olulised küsimused küsimata ja sa ei saa teenusest täielikku pilti.

4.     Palu pakkuda mitmeid lahendusi ning selgitada nende sisulisi erinevusi. Tutvu alati rohkem kui ühe võimalusega ning ära otsusta ainult hinna põhjal. Pööra tähelepanu oma õigustele ja kohustustele ning võrdle neid teiste teenusepakkujate omadega.

5.     Loe leping ja tingimused otsast lõpuni läbi. Ära karda küsida selgitusi sinu jaoks ebaselgete asjaolude kohta. Vajadusel võta kirjalikke kinnitusi.

6.     Võimalik, et tingimuste üle saab läbi rääkida ja muuta neid vastavalt sinu soovidele.

7.     Kui tingimuste muutmine võimalik ei ole, võrdle erinevate teenusepakkujate tingimusi ning vali see pank, kindlustusselts või fond, mille tingimused on kõige paindlikumad ning mõistagi sinu jaoks sobivamad.

8.     Ära allkirjasta enne ühtegi dokumenti kui sa pole sellega sisuliselt tutvunud ning sellest aru saanud!

9.     Ära lase endale ühte teenust ostma minnes ka teist teenust maha müüa! Jää enda esialgsele soovile kindlaks ning täiendavaid teenuseid osta ainult siis, kui oled nende vajalikkuses täiesti kindel, oled tähelepanelikult tutvunud teenuse tingimuste ja teenustasudega.

10. Ära teenuse väljavalimisel kiirusta ning ära karda väiksemagi kõhkluse korral teenusepakkujale öelda “ei“.