2010. aasta linnuks valiti õgijad

Eesti Ornitoloogiaühing valis järgmise aasta linnuks punaselg- ja hallõgija. Tegemist on järjekorras juba 16. aasta linnuga.

Mõlemad õgija liigid on meil küllaltki tavalised, kuid samas vähetuntud linnud.

Hallõgijat võib märgata sagedamini läbirände ajal või talvel kultuurmaastikus toiduotsingul. Pesitsusajal tegutseb see liik varjatult rabades. Hallõgija arvukuseks hinnatakse Eestis 300-600 paari. 

Punaselg-õgija seevastu on siinmail märksa tavalisem pesitseja. Ta on meie avamaastiku põõsastikes ja kadastikes üldlevinud haudelind. Sellele vaatamata tuntakse vaikselt traadil või põõsaladvas saaki varitsevat punaselg-õgijat üsna vähe. Euroopas on punaselg-õgija kantud Euroopa Liidu nn linnudirektiivi erilist kaitset vajavate liikide hulka. Punaselg-õgija arvukuseks hinnatakse Eestis 40-60 tuhat paari.

Aasta linnu valimise eesmärk on tutvustada laiemale avalikkusele üht meil esinevat linnuliiki või liigirühma. Samuti püütakse harrastuslinnuvaatlejate abiga koguda teavet aasta linnu käekäigu ja leviku kohta Eestis.

Loe varasemate aasta lindude kohta Bioneerist!
Punaselg- ja hallõgija 2010
Kodukakk 2009
Teder 2008

Varasemad aasta linnud 
Luik 2007 
Hänilane 2006 
Kanakull 2005
Valge-toonekurg 2004
Harakas 2003
Kodu- ja põldvarblane 2002
Kiivitaja 2001
Suitsupääsuke 2000
Kirjurähn (suur-, tamme-, valgeselg- ja väike-kirjurähn) 1999
Must-toonekurg 1998
Sookurg 1997
Suurkoovitaja 1996
Rukkirääk 1995