Eesti Ornitoloogiaühingu ja Tallinna Linnuklubi koostöös 30. ja 31. jaanuaril läbiviidud talvise aialinnuvaatluse TALV 2010 populaarsus ületas ootused.

  • Elurikkus ja looduskaitse
  • 5. veebruar 2010
  • Rasvatihane. Pildistas I, Luc Viatour [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html), CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) or CC BY-SA 2.5-2.0-1.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5-2.0-1.0)], via Wikimedia Commons

Esialgsetel andmetel on enda vaatlused edastanud üle 750 linnusõbra ning aialinnuvaatlusi tehti rohkem kui 600 paigas üle Eesti. Selline vaatluste hulk võimaldab edaspidi teha juba usaldusväärseid järeldusi meie talvituvate aialindude liigilise koosseisu ja arvukuse muutuste kohta.

Kokku vaatlesid linnusõbrad enam kui 26 000 lindu 50 liigist. Kõige arvukam liik oli oodatult rasvatihane, kes esines 95% vaatluskohtades ning moodustas veerandi vaadeldud lindude koguarvust.

Teise koha saavutas üllatuslikult aga rohevint, kes sel talvel oli seni üsna harva kohatav talvituja. Neile järgnesid koguarvult varblased, hallvares, hakk ja leevike.

Üllatuslikult sagedaks osutus musträstas, keda kohati peaaegu pooltes vaatluskohtades. Samuti üllatas meil vähearvuka talvituja metsvindi rohkus, keda kohati 35 vaatluspaigas. Lisaks kohati selliseid talviseid haruldusi nagu kuldnokk, punarind, käblik, kaelus-turteltuvi ja tamme-kirjurähn.

Röövlindudest vaadeldi raudkulli, kanakulli ja hiireviud ning viies vaatluspaigas kohati ka selle aasta lindu hallõgijat.

Eesti Ornitoloogiaühing ja Tallinna Linnuklubi tänavad kõiki aialinnuvaatlusel osalejaid. Tuletame meelde, et vaatlustulemusi ootame veel käesoleva nädala lõpuni. Neid saab endiselt sisestada aialinnuvaatluse kodulehel või saata postiga koordinaatorile (Tallinna Linnuklubi, Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn).

Lõplik kokkuvõte tehakse tuleval nädalal.