Keskkonnaminister Mati Raidma autasustas eile Eesti kõige keskkonnasõbralikumaid ettevõtteid, üldvõit läks AS Estonian Cellile, kes kasutab biogaasi tootmiseks reovett.

Keskkonnasõbralik ettevõte 2014

„Kõiki konkursil osalenud ettevõtteid tuleb kiita selle eest, et nad on oma tootmises leidnud hulgaliselt uusi, nutikaid ja säästlikke lahendusi, mis aitavad keskkonnakoormust vähendada. Näiteks tänavune üldvõitja Estonian Cell kasutab ära põhitootmises tekkivat heitvett, et toota biogaasi, mis omakorda kasutatakse maagaasi asemel tehases ära. Ainult sellised lahendused on jätkusuutlikud ja ressursside piiratuse seisukohalt mõistlikud,“ kommenteeris keskkonnaminister Mati Raidma.

Keskkonnasõbralik ettevõte 2014

Nii üldvõidu kui ka keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi alamkategoorias võitnud AS Estonian Cell tõusis tänu uuenduslikule lahendusele Eesti suurimaks biogaasi tootjaks. Konkursi üldvõitjana saab ettevõte SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35 000 eurot.

Keskkonnasõbralik ettevõte 2014

Tunnustuse pälvis keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias mahepõllumajanduse edendaja OÜ Loodusvägi ning eriauhinna sai OÜ Sümbio, kes ühendab äri ja elurikkust, kasvatades maha jäetud freesturbaväljadel mustikaid ja jõhvikaid.

Keskkonnajuhtimise kategoorias pälvis võidu OÜ Logistika Pluss, kes ehitas Iru elektrijaama lähistele uue energiasäästliku Nurmevälja logistikakeskuse. Näiteks võimaldab keskuse energiatõhus küttesüsteem valida hetke soodsaima kütuse, lisaenergiat aitavad toota ka päikesepaneelid ning 95 protsenti hoone valgustusest töötab liikumisanduritega.

Keskkonnasõbraliku toote või teenuse alamkategoorias võitis OÜ Cityntel, kes on turule toonud uue põlvkonna targa tänavavalgustuse. Raadiosidel toimivad LED-valgustid aitavad seniste tänavavalgustuslahendustega võrreldes kokku hoida kuni 80 protsenti elektrienergiast. Näiteks saab valgusteid öisel ajal hämaramaks muuta, mis säästab nii elektrit, kui aitab vähendada ka valgusreostust.

Keskkonnasõbralik ettevõte 2014

Samas kategoorias said tunnustuse OÜ Hepsor, kes on teerajaja keskkonnasäästlike büroohoonete rajamisel, keskkonnasäästlikku kullerteenust pakkuv ettevõte OÜ Rohekuller ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus, kes on välja töötanud uue keskkonnasõbraliku peoteenuse.

Konkursi eesmärk on tunnustada neid, kes on oma tegude ja ettevõtmistega viimase 12 kuu jooksul kõige enam panustanud keskkonna heaks. Keskkonnasõbralikke ettevõtteid tunnustatakse kaheksandat korda.

Aasta keskkonnategu 2015 autasustamine

Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte tiitel antakse välja kolmes alamkategoorias ning lisaks valib hindamiskomisjon välja ka üldvõitja, kelle panus keskkonna heaks on olnud kõige mõjukam. Kokku osales Aasta Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil 22 ettevõtet, kes esitasid 24 ankeeti kolmes kategoorias.

Keskkonnasõbralike ettevõtete võitjate ja kandidaatidega siin.