Citadele panga poolt tellitud Baltikumi ülesest uuringust selgust, et Eesti täisealistest 55% saavad oma vanemate poolt mingit rahalist abi ning 25% protsenti toetab rahaliselt omakorda vanemaid. Baltikumis on just eestlased kõige vähem üksteist peresiseselt abistamas.

Kõige aktiivsemalt annavad oma lastele mitmesugust rahalist toetust Leedus elavad vanemad. Kui Leedu täisealistest 20% vastas, et ei ole saanud oma vanematelt mingit rahalist toetust, siis Lätis on see protsent 44 ja Eestis kõige suurem ehk 45%. Igapäevase elamiskulude katmisel on vanemate käest abi saamas 26% eestlastest, 30% leedukatest ja 32% lätlastest.

Muus osas abistavad vanemad oma lapsi näiteks õpingute toetamisega, eluaseme ostmisel, auto muretsemisel või lihtsalt panustanud oma järglaste tulevikku investeerimisega näiteks kogumis- või investeerimiskontode näol.

Eestis avaldas 18% elanikest, et on saanud vanematelt toetust õppekulude katteks, samal ajal kui 16% eluaseme ja 11 protsenti auto soetamiseks. 10% küsitletutest märkis, et nende vanemad on aidanud luua reservi oma tulevikuplaanide realiseerimiseks.

„Uuringust tuli küll välja, et Eesti inimesed saavad oma vanematelt naabritega võrreldes kõige vähem toetust, aga see ei tähenda kohe, et tegemist on hoolimatusega. Eestis on lihtsalt paljude noorte täisealiste rahaline olukord nii hea, et nad ei vajagi vanemate poolt lisaabi,“ selgitas Citadele panga Eesti filiaali juht Hans Pajoma. „Seda näitab ka panga statistika inimeste hoiuste suuruse osas.“

Lapsed toetavad vanemaid rohkem mittemateriaalselt

Vanematelt abi saamise kõrval pakuvad ka lapsed omakorda vanematele nii rahalist kui ka muud tuge. Oma vanemaid toetab aeg-ajalt rahaliselt 18% Eesti elanikest, igakuiselt 3%. Lisaks võtab 6% lastest regulaarselt enda kanda erinevaid vanemate kulutusi. 42% eestlastest märkis, et abistavad oma vanemaid muul moel, kuid mitte otseselt rahaliselt ning 30% Eesti inimestest ei abista oma vanemaid kuidagi.

Balti riikide seas toetavad oma vanemaid rahaliselt kõige aktiivsemalt Leedu elanikud (44%), Lätis on see number 32%.

„Näeme, et lapsevanemate ja laste vahel on hoolt ja tuge nii rahaliselt kui oma aja ja tööjõuga aidates. Kuigi igas riigis on harjumused erinevad, pakuvad vanemad ja lapsed teineteisele vastastikku abi. Vanemad aitavad nooremat põlvkonda nii igapäevaselt kui rahaliselt suurte eluliste otsuste tegemisel – hariduse ja eluaseme omandamisel,“ märkis Hans Pajoma.

Ta lisas, et lapsed seevastu pakuvad vanematele rohkem muud tuge, sageli on need piletid kontserdile või teatrisse, ühine reis või remont vanemate eluruumis kingitusena. Ka enamik alla 24-aastaseid noori, kes pole veel rahaliselt nii iseseisvad, nentis, et toetavad oma vanemaid muul moel.

„Kuna nii mõnigi küsitletutest aga märkis, et aitab oma vanemaid rahaliselt lausa igal kuul, siis see viitab juba sellele, et inimesed pole oma vanaduspõlveks piisavalt säästnud,“ lausus Citadele panga Eesti filiaali juht Hans Pajoma.

Küsitlus viidi läbi 2021. aasta aprillis koostöös uuringuagentuuriga Norstat, küsitledes 3000 elanikku Baltikumis.