Rahvusvahelise jooksu- ja kõnnikampaania World Water Run saab alguse 16. märtsil ja lõpeb maailma veepäeval 22. märtsil. Selle aasta veepäev kutsub kõiki inimesi üles vett väärtustama varasemast veel enam ja kasutama oma sotsiaalmeedias teemaviidet #valuewater.

  • Veemajandus
  • 15. märts 2021
  • Foto: Pixabay, CC Public Domain

Puhas magevesi on eluks hädavajalik. Eestis on seda piisavalt tänu klimaatilistele tingimustele ja väiksele elanike arvule. Eesti jaoks tähendab veealane koostöö meie veekogude hoidmist ja kaitsmist. Maailmas on vett vähe, kuid veekasutajaid palju ning ainult väga väike osa veest on inimestele sobiv magevesi, mida tuleb koostöös jagada ja kasutada.

Eesti on juba 1995. aastast olnud ÜRO piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni liige. Lühema nimega veekonventsioon on oluline vahend säästva arengu eesmärkide (kuues eesmärk: tagada kõikidele joogivesi ja kanalisatsioon ning veevarude säästev majandamine) saavutamiseks, eriti seoses vee ja piiriülese veekoostööga. Veekonventsioon ei eksisteeri ainult paberkandjal, see on elav ja dünaamiline vahend, kus pooled arutavad regulaarselt uusi ja esilekerkivaid küsimusi. Eesti kui aktiivne konventsiooni büroo liige on võtnud ka vastutuse korraldada veekonventsiooni üheksas osapoolte kohtumine, mis toimub sel aastal.

Kuidas osaleda veepäeva jooksukampaanias?
Pane ennast kohe kirja kampaanialehel
• Registreerides tuleb kirja panna, mitu kilomeetrit plaanid seitsme päeva jooksul aktiivselt läbida.
• Peale liitumist saadetakse e-maili peale personaliseeritud stardinumber, mille saab teadlikkuse tõstmiseks sporti tehes seljale kinnitada. (Ole hea, mõtle printides keskkonna peale ja prindi oma number näiteks sodipaberi teisele poolele ja pane printer ’economy’ režiimi).
• Kampaania algab 16. märtsil ja nädala jooksul tuleb läbida lubatud kilomeetrid.