Keskkonnaamet kiitis heaks Põlvamaa Adiste prügila keskkonnamõju
hindamise aruande ja sulgemiskava, mis on aluseks maakonna viimase
prügila sulgemisel.

Adiste prügila sulgemislahendusi kaaluti tänavuse aasta algusest saadik. Kuna prügila pindala on vaid kaks hektarit ja reostus prügilast kaugele ei jõua, jõuti keskkonnamõju hindamisel järeldusele, et prügilat saab korrastada tavapärasest erineval viisil. Kausikujuline ladestusala kujundatakse kenaks mäeks, eemaldatakse piirdeaed ja koristatakse lendpraht. Nõrg- ja valgvee kogumiseks ja puhastamiseks rajatakse piirdekraavid ning biolodu. Prügila kupliala kaetakse bioaktiivse materjaliga (kompost), mis oksüdeerib prügikehast lenduva prügilagaasi. Külgede katmisel kasutatakse ära Põlva linna veevärgitöödel ülejäänud ja seni ajutiselt ladustatud savikas pinnas.

Bioaktiivset kattekihti soovitasid kasutada väikeprügilate sulgemisel ka Saksa eksperdid, kes külastasid Põlvat projekti „European Waste Management" raames. Kuna sulgemislahendus pakub huvi ka teadustöö eesmärgil, teeb Keskkonnaamet prügilagaasi seiremeetmete väljatöötamisel koostööd Eesti Maaülikooliga. Sulgemistöid planeerib prügila omanik Põlva linn aastateks 2010-2011.

1965. aastast alates töötanud Adiste on viimane Põlvamaa 30 korrastatud prügilast. Keskkonnaamet jälgib suletud prügilaid aga veel 30 aastat, määrates keskkonnaloaga suletud käitluskoha seire- ja järelhooldenõuded.

Lisainfo: Rein Kalle, Keskkonnaameti keskkonnakasutuse juhtivspetsialist, tel. 5063384, rein.kalle@keskkonnaamet.ee See e-posti aadress on kaitstud spämmirobotide vastu. E-posti aadressi nägemiseks peab olema JavaSkripti kasutamine olema lubatud.

Keskkonnaamet asutati 1. veebruaril 2009 maakondlike keskkonnaatenistuste, Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse baasil, korraldamaks riigi keskkonnakaitse, -kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika elluviimist. Amet pakub avalikke teenuseid looduskaitse, metsanduse, jahinduse, vee-elustiku, keskkonnahariduse, keskkonnamõjude hindamise, keskkonnaseire, maapõue kasutuse, kiirgusohutuse, jäätme, õhu ja vee valdkonnas.