Õnnepanga üks eestvedajatest Airi Kivi on enda kohta öelnud, et talle meeldib teha põnevaid asju ja veeta aega meeldivate inimestega. Õnneks on ta seda teha saanudki igapäevaselt oma töö tõttu nii meeskonnatöö koolitusi läbi viies kui pereteraapias inimesi nõustades. Bioneer uuris Airilt, mis on tema jaoks Õnnepank ja hea elu.

Milline on Teie meelest hea elu?

Hea elu tähendab võimalust tunda rõõmu oma tööst, võimalust õppida midagi uut ja omada häid suhteid lähedaste inimestega.

Miks Õnnepanga teema on Teile oluline?

Ma olen millegipärast sidunud oma elu juba ammu õnnelik olemise teemaga. Koolitusi või teraapiaseansse läbi viies jõuan ikka ringiga sinna, et inimesed võiksid teha oma elus valikuid, mis neid järjest õnnelikumaks teevad, mitte vastupidi.

Kas Te usute, et Õnnepanga mudel on saavutatav?

Ma usun tõesti, et see on saavutatav. Päris sellisel moel ei ole seda kusagil tehtud, seepärast me Õnnepanga meeskonnaga loodamegi, et kaasates kogu ühiskonna – nii üksikisikud, organisatsioonid kui ka ettevõtted, on võimalik panna see mudel toimima.

Mida Õnnepank Teie jaoks tähendab?

Õnnepank tähendab minu jaoks väga suurt väljakutset. Soovime luua keskkonna, mille abil saavad inimesed omavahel kokku tundes rõõmu info vahetamisest ja toetavatest inimlikest kontaktidest.

Miks valiti nimi Õnnepangale selline nimi?

Õnnepanga nimi sümboliseerib meie jaoks materiaalsete väärtuste kõrval teisi olulisi väärtusi, mida soovime fookusesse tõsta - hoolimine ja märkamine. Et kui inimene vaatab oma pangakonto seisu ja võrdleb seda numbrit, mida ta näeb Õnnepangas oleva heategude kontoga, siis ta mõtleb, kas need on tema jaoks sobivas tasakaalus.

Kas olete Õnnepangast ise ka juba kasu saanud?

Ma saan ise iga päev Õnnepangast kasu. Tänu sellele kohtun pidevalt uute inimestega, kes soovivad panustada oma aega ja oskusi, selle eest tasu saamata. See on väga rikastav kogemus!

Mida Õnnepanga tegemine on Teile õpetanud?

Seda, et meie kõrval elavates inimestes on väga palju headust ja soovi panustada rohkem, kui nende igapäevased kohustused nõuavad. Ma arvan, et kui inimeste potentsiaali paremini ära kasutada, on nad õnnelikumad.

Kas kõik inimesed võiksid olla õnnepankurid?

See oleneb inimese enda sisemisest valmisolekust. Minu poolest võiksid olla kõik õnnepankurid.

Öeldakse, et Eestil seisavad ees suured muutused. Milliseid muutuseid Teie ootate ja loodate?

Eestis ja kogu maailmas juba toimuvad suured muutused. Ma loodan, et inimesed usaldavad üha enam enda sisemist tarkust ja elavad kooskõlas ümbritseva keskkonnaga. Samuti loodan, et riigid ja organisatsioonid teevad koostööd loodusressursside mõistlikumaks kasutamiseks.

Kas Teil on mõni isiklik nipp, kuidas jääda positiivseks?

Positiivsuseks on palju põhjust. Seda tuleb lihtsalt endale meelde tuletada, et isegi kui on keeruline periood, siis on võimalik tunda rõõmu heatahtlikest inimestest, mõnest huvitavast tegevusest, ilusast Eesti loodusest, heast tervisest või hoolivatest pereliikmetest.


Intervjuu on tehtud Terve Elu kalender 2010 jaoks.