Ornitoloogiaühing kutsub vabatahtlikke linnuhuvilisi vaatlema ja koguma teavet metskurvitsate mängulennu kohta. Loendusperiood kestab 10. maini.

  • Keskkonnaharidus
  • 4. mai 2021
  • Foto: Metskurvist/Evelyn Valtin, Bioneer.ee vabatahtlik kaasautor

Loenduses võivad osaleda kõik linnuhuvilised, kellel on aega ja võimalust paar õhtutundi kevadises metsas veeta. Mängulennus olevaid isaslinde tuleks vaadelda kuni 10. maini kohtades, kus võib eeldada aktiivset mängu ja on avaram vaade, näiteks raiesmike ja noorendike servad või suuremate sihtide ristumiskohad. Loendust tuleks teha valitud punktis kella 21.00–22.30. Metskurvitsa mängulennu kirjelduse ja täpse loendusmetoodika leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt.

Metskurvits on suurema osa ajast peidulise eluviisiga lind. Kevadise mängu ajal muutub ta just õhtutundidel häälekaks ja näitab end meeleldi. Loendusel kogutud andmed aitavad hinnata metskurvitsa populatsiooni seisundit Eestis.