Eesti Ornitoloogiaühingu ajakirja Hirundo uusimast numbrist saab lugeda lage- ja harvendusraiete mõjust haudelinnustikule, must-toonekure käekäigust viimasel 30 aastal ning must-harksabast.

Asko Lõhmus kirjutab lage- ja harvendusraiete esmasest mõjust haudelinnustikule. Metsaraie mõju lindude arvukusele hinnatakse enamasti kaudsete meetoditega, näiteks võrreldes eri viisil majandatud aladel inventeeritud linnustikku. Uuringus kasutati täpsema hinnangu saamiseks samade alade raie-eelse ja –järgse linnustiku korduvkaardistamist nii raiealadel kui ka ümbritseval metsamaastikul. Tulemustest saab lugeda artiklist.

Must-toonekure arvukusest, sigimisedukusest ja ellujäämusest Eestis aastatel 1991–2020 kirjutavad Ülo Väli, Rein Nellis, Katrin Kaldma, Olavi Vainu ja Urmas Sellis.

Ülo Väli kirjeldab oma töös Eestis 2018–2021. aastal leitud must-harksaba pesapaiku nii maastiku, pesapuistu kui pesapuu tasemel.

Ajakirja Hirundo numbrit 2/2021 saab tasuta lugeda veebilehel www.eoy.ee/hirundo, paberväljaannet saab osta ornitoloogiaühingust (vaata www.eoy.ee/pood).

Hirundo on Eesti Ornitoloogiaühingu ajakiri, mis ilmub kaks korda aastas. Ajakirjas ilmuvad uurimistulemused ja käsitlused Eesti lindude arvukusest, levikust ja bioloogiast ning linnukaitse probleemidest. Ajakirja ilmumist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.