2021. aasta rahvusvahelise jätkusuutlike brändide indeksi tulemusel peab Eesti tarbija Alexelat siinsetest kütuseettevõtetest sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt kõige jätkusuutlikumaks brändiks. Uuringu käigus paluti inimestelt hinnangut 50 erinevale Eesti brändile, üldarvestuses kuulub Alexelale tugev 13 koht. Sustainable Brand Index™ brändiuuring viidi Eestis läbi teist aastat.

  • Ettevõtlus
  • 16. aprill 2021
  • Foto: Alexela Jüri tankla uus LNG tankur/Alexela

Alexela grupi tegevjuht Andreas Laane väljendas tulemuse üle heameelt. „Alexela on eestimaine ettevõtte, milles oleme juba aastaid teinud tugevaid samme jätkusuutlikuma toimimise suunal. Oleme oma ettevõtmiste kajastamisel olnud eestlaslikult tagasihoidlikud, ent nüüd, mil sedavõrd suure rahvusvahelise uuringu tulemused kinnitavad, et meie tegemisi märgatakse, tuleb julgeda aktiivsemalt neist rääkida. Oleme tõepoolest rohelise energia teerajajad. Toodame Ilmatsalus, Vinnis ja Oisus ringmajanduse põhimõttel kliimanegatiivset kütust biometaani, arendame gaasiterminale, olime esimesed Eestis ultrakiire elektrilaadija teenuse pakkujad, rajame parasjagu Paldiskisse maailmas unikaalset Energiasalve, mis annab võimaluse salvestada Eestis toodetavat roheelektrit. Arendame jätkusuutlikku tanklavõrgustikku, läbi jõulise biometaani, LNG, elektri ja lähitulevikus vesiniku tankimisvõimaluse loomise. Koos oma klientidega oleme võtnud südameasjaks vähendada transpordist tulenevat süsinikujalajälge läbi Kogukonnaprogrammi, mille raames istutame süsinikku siduvaid puid Eesti metsadesse,“ rääkis Laane Alexela aastatepikkustest rohesammudest.

„Iga meie tegu on suunatud sellele, et parandada keskkonda meie ümber ja seeläbi muuta maailma. Seda nii suurte kui väikeste sammudena,“ lisas ta.

Rahvusvahelise uuringu Sustainable Brand Index™ kohaselt on tarbijate hinnangul Alexela kütuseettevõtetest sotsiaalselt ja keskkonnaalaselt esikohal. Kütuseettevõtete paiknemine uuringus tulemuste kohaselt on jägnev: Alexela (13. koht), Circle K (24. koht), Olerex (29. koht), Neste (42. koht).

Laane märgib, et Alexela grupi kestlikkuse fookusteemasid on viis ja nendeks on keskkonda säästvate tankimislahenduste loomine, ringmajanduse arendamine, energiajulgeolekusse panustamine, kogukondade toetamine ja kultuuri, spordi ning heategevuse toetamine.

„Jah, lisaks keskkonnaalastele initsiatiividele on aastaid Alexela, kui suure kohaliku mõjuga suurettevõtte jaoks olnud oluline ka ühiskonnale tagasiandmine läbi kultuuri-, spordi- ja heategevusvaldkonna toetamise, kus meil on igaks kategoorias hulgaliselt häid algatusi. Tammistu perekodu, mis loob puhkevõimaluse raske puudega lastele ja nende peredele, ehitamise toetamine ja täiendavate toetuste kaasamine on üks südamelähedane näide meie viimase paari aasta toetusprojektidest. Lisaks silmapaistvale Alexela Kontserdimajale toetame kultuuri vallas veel ka Põhjamaade Sümfooniaorkestrit ja mitmeid filmiprojekte. Ida-Virumaale, kui meie silmis suure potentsiaaliga piirkonnale Eestis, oleme samuti suunanud kultuurialaseid toetusi. Pikalt oleme toetanud spordialadest korvpalli, jalgpalli, vehklemist, purjetamist, ratsutamist, suusatamist ja paljusid teisi alasid. Meil on hea meel näha, et äsja 100-aastaseks saanud Eesti korvpall areneb jõuliselt ning on tekkinud võimas uus suund olümpiaala 3x3 korvpalli näol, mille koondise ja Eesti meistrivõistluste uhke toetaja on Alexela,“ tõi Andreas Laane ilmekaid näiteid Alexela grupi kohalikku elusse panustavatest ettevõtmistest.

Väiksemate keskkonnamõjude tagamiseks on kõikide Alexela gruppi kuuluvate ettevõtete tootmis- ja logistikaprotsessid tasemel, mis võtab arvesse keskkonnamõjude minimeerimist. „Kiviõli Keemiatööstuses oleme vaatamata naftaturust tulenevatele kahjumitele viimase nelja aasta jooksul investeerinud kohalikku keskkonnahoidu ca 10 miljonit eurot, mille raames oleme likvideerinud vanu saasteallikaid, ehitanud kaasaegse mahutipargi, paigaldanud elektrifiltri, uuendanud tehnoloogilisi sõlmi jne. Käesolev aasta tuleb Keemiatööstuses suurinvesteeringute aasta, kus oluline märksõna on samuti keskkond. Alexela AS raames olime esimesed keskkonnasõbralike gaasiliste kütuste müügis, selle kasutamiseks ettevõttesiseses logistikas ja transpordis. Niisamuti andis mullu AS Alexela ka meedia vahendusel teada ambitsioonist saavutada kliimaneutraalsus aastaks 2030“.

Eestis ettevõtteid jätkusuutlikkuse teemadel nõustava Sustinere asutaja Marko Silleri sõnul on jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu teema Eestis viimase paari aastaga tublisti olulisemaks muutunud: "Kui seni on olnud neile teemadele rõhunud ettevõtetel ilmselt lihtsam tähelepanu saada, siis mida teadlikumaks muutub tarbija, seda rohkem on vaja inimeste poolehoiu võitmiseks teha sisulist ja tegeliku positiivse mõjuga tööd. Seetõttu peaksid ettevõtted analüüsima ka üldkuvandi ja -tulemuse tagamaid, mida tarbijad nende valdkonnas täpsemalt vastutustundlikkust kujundavate teguritena tähtsaks peavad. Ilmselt kujunevad lähiaastatel välja järjepidevalt eristuvad liidrid, kelle puhul oskavad tarbijad hinnata sisulist tööd keskkonna- ja sotsiaalse mõju parendamisel."

Sustainable Brand Index on suurim brändide jätkusuutlikkust hindav uuring Euroopas. 2011. aastal Rootsist alguse saanud uuring mõõdab Soome, Rootsi, Norra, Taani ja Hollandi suurimate tarbijabrändide tuntust sotsiaalse- ja keskkonnaalase vastutustundlikkuse osas. 2020. aastal küsitleti kokku 58 000 tarbijat, 1 400 brändi kohta 35 sektoris. Uuringut teostab Rootsi ettevõte SB Insight.