Euroopa Komisjoni kliimameetmete volinik Connie Hedegaard avas täna üleeuroopalise teavituskampaania “Sinu maailm. Kliimaga, mida armastad”, mille eesmärk on seada kliimamuutuse debati keskmesse praktilised lahendused ja näidata, kuidas kliimameetmed suurendavad heaolu ja on eurooplastele majanduslikult kasulikud. Kampaania toimub koostöös ligi 70 Euroopa organisatsiooniga.

Kogu Euroopas on ohtrasti näiteid innovaatilistest ja arukatest lahendustest, millega vähendatakse CO2 heidet ja parandatakse samal ajal inimeste elukvaliteeti. Näiteks Stockholmi keskraudteejaamas kasutatakse ära reisijate kehasoojust ja köetakse sellega lähedalasuvat kontorihoonet. Nii vähendatakse heidet ja ka kontorihoone elektriarve on 20-25% võrra väiksem. Taanis Horsenis Gedvedi koolis säästetakse aastas 30 000 eurot, kuna hoonet köetakse päikeseenergia abil. Säästetud raha kasutatakse hariduse parandamiseks.

Sellised kasulikud lahendused, kus samaaegselt säästetakse raha ja aega ning vähendatakse CO2 heidet, moodustavadki teavituskampaania keskme, mille volinik Hedegaard Londoni raekojas avas.

„Meil on võimalik valida: võime TEGUTSEDA selle põhjal, mida me kliimamuutustest teame, või istuda käed rüpes ja pealt vaadata, kuidas asjad allamäge lähevad. Kummalgi valikul on oma hind. Miks siis mitte tegutseda selle nimel, et maailmas valitseks kliima, mida me armastame? Praegu on selleks veel aega. Me soovime selle kampaaniaga pidada arutelu lahenduste leidmiseks ja välja selgitada, mis takistab meil neid lahendusi rakendamast,” lausus Connie Hedegaard.

Kampaania keskpunkt on 23-keelne veebisait, mis toimib osalusplatvormina eraisikute, ettevõtete ja kohalike kogukondade vahel. Veebilehel saab välja pakkuda ja reklaamida keskkonnasõbralikke lahendusi ning oma ideega osaleda ka üleeuroopalisel võistlusel, kus selgitatakse välja kõige parem ja originaalsem lahendus.

Lisaks on kampaania tuumikuks partnerlussidemete loomine samu vaateid jagavate organisatsioonidega. Juba on nõustunud teavituskampaania partneriks olema üle 70 organisatsiooni: ettevõtjate ühendusi, ülikoole, vabaühendusi ja valitsusasutusi. Kampaania edenedes on soov partneriteringi veelgi laiendada.

Kampaania avasündmusel „Visioonid sinu maailmast” esinevad volinik Hedegaard, Suurbritannia energia ja kliimamuutuste sekretär Ed Davey ja teised. Arutelu kantakse otseülekandena üle kampaania Facebooki lehel ja Twitteris.

2012-2013 toimub kampaania raames sündmusi mitmetes teistes liikmesriikides, sealhulgas Bulgaarias, Itaalias, Poolas ja Portugalis.

Euroopa Komisjoni poolt korraldatav teavituskampaania “Sinu maailm. Kliimaga, mida armastad” kestab 2013. aasta lõpuni. Kampaania eesmärk on esile tuua olemasolevaid kulutõhusaid lahendusi, et saavutada Euroopa Liidu tegevuskavas püstitatud eesmärk vähendada 2050. aastaks kasvuhoonegaaside heidet 80-95%.

Kampaania on jätkuks komisjoni loodud tegevuskavale „Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava”, mis võeti vastu märtsis 2011 ja milles pakutakse välja võimalused, kuidas peamised majandussektorid saaksid järsult ja kulutõhusalt heitkoguseid vähendada. Tegevuskavas näidatakse, et vähese CO2-heitega majanduse ülesehitamine suurendab investeeringuid puhastesse tehnoloogiatesse ja taristutesse (näiteks nutikatesse elektrivõrkudesse) ning vähendab tugevalt nafta ja gaasi impordiks kuluvaid summasid.

Euroopa Liidu eesmärk on 2020. aastaks vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20%, suurendada energiatõhusust 20% ning kasvatada taastuvenergia osakaalu energiaallikate jaotuses 20%ni. Praegu on ELi heide võrreldes 1990. aasta tasemega vähenenud enam kui 17%.


Kampaania veebileht: http://world-you-like.europa.eu.

Konkurentsivõimeline vähese CO2-heitega majandus aastaks 2050 – edenemiskava, lisateave kliimameetmete peadirektoraadi veebisaidilt http://ec.europa.eu/clima/policies/roadmap/index_en.htm.