TLÜ ökoloogia keskus kutsub looduses liikujaid Eesti allikate kaardistamises ja vaatlusandmete kogumises kaasa lööma. Veebruaris avalikustatud rakendusse allikad.info on tänaseks päevaks lisatud juba 168 seni keskkonnaregistrist puuduvat allikat. Vaatlusi on sisestatud 240 ning pilte üle tuhande. Kuna rakendusse lisati alguses kõik Eesti Topograafia Andmekogusse ja keskkonnaregistrisse kantud allikad, siis on neid seal hetkeseisuga kokku 1667.

 

  • Veemajandus
  • 2. juuni 2021
  • Foto: Otteni allkias Taevaskoja lähedal. Janek Jõgisaar, Bioneer.ee

 Rakendus on loodud Interregi EstLat programmi projekti "WaterAct" raames ning selle eesmärgiks on parandada kodanikuteaduse abil teadmisi Eesti allikate kohta. Allikad, kui põhjavee pinnaveeks muundumise kohad on olulised nii vee- kui looduskaitseliselt, aga ka kultuurilooliselt. Seetõttu on oluline, et teave allikate asukohtade ning nende omaduste kohta oleks võimalikult asjakohane.

Rakendusse lisatud ja teiste kasutajate poolt ülekontrollitud uued allikad edastatakse Maa-ametile Eesti Topograafia Andmekogusse (ETAK) kandmiseks ning seeläbi tekivad neile Vee- ja Looduskaitseseaduse poolt sätestatud kaitsevööndid. Need omakorda aitavad näiteks vältida olukordi, kus allikaid metsaraie käigus teadmatusest kahjustatakse.

Eestis on loodushuvilistel mitmeid võimalusi eluslooduse valdkonnas nii riigi- kui teadusasutusi andmekorjega aidata (nt. Loodusvaatluse Andmebaas, Eesti Otsib Nurmenukke, Pokuloendus), samas eluta looduse osas on võimalused palju piiratumad. Ometi võiks eluta looduse elementide vaatlemisel olla loodushuviliste seas laiemgi kandepind, sest see on nö. lihtsam - liike pole vaja osata eristada.

Seepärast on ka allikad.info rakenduses uute allikate kaardistamisega samaväärselt oluline olemasolevatele allikatele vaatluste lisamine. Olulist infot annab juba ka see, kui andmebaasis oleva allika asukoht üle kontrollida, allikast mõni pilt ja kirjeldus lisada. Vaatlusvormi saab kirjutada allika kohta ka mõõtmisandmeid, näiteks vee temperatuur ja vooluhulk. Võttes mõne allika regulaarse vaatluse alla, on võimalik tekitada rakendusse andmerida, mida kunagi tulevikus võidakse kasutada nii teaduslike kui halduslike küsimuste lahendamiseks.

Nii, et kõik loodusajalistilised on ka oodatud rakendust kasutama ning selle sisuloomesse panustama. Kuigi projekt, mille raames rakendus loodud on, ükskord lõpeb, siis rakendus ise jääb püsima ning loodetavasti kujuneb pikkadeks aastateks Eesti allikate "keskjaamaks".

Olete kutsutud liituma ka Allikainfo Facebooki gupi ja leheküljega.