„Nutikad võrgud” on energiamaailmas populaarne teema, vaatamata sellele, et nutikate võrkude defineerimine on kohati ebamäärane ja nõuab lisaselgitusi. Nutikate võrkude valdkonnas on juba tehtud suuri investeeringuid ja Amsterdami linn on oma 500 kodu „nutikaks” muutmisega  liitunud suurte poiste mängumaaga. Amsterdami linna projekti haldavad IT ettevõtted IBM ja Cisco üheskoos Taani energiaettevõttega Nuon. 500 kodu saavad endale energiahalduse süsteemid, mis sisaldavad nii nutikaid mõõtureid ja energiamonitore.

Eeldatakse, et need õnnelikud, kes liituvad programmiga, paiskavad keskkonda vähem CO2 emissioone ja hakkavad säästma energiakuludelt vähemalt 14%. See aitab kaasa Amsterdami eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside õhkupaiskamist 2025 aastaks enam kui 40% võrreldes 1990 aasta tasemega.

IBM ja Cisco soovivad selle projekti kaudu demonstreerida, kuidas intelligentsus terve elektrivõrgu ulatuses võib oluliselt vähendada amortisatsiooni ja süsteemitõrkeid, parandada vastutustunnet, hallata hetke- ja tulevikunõudmisi, suurendada efektiivsust ja hoida kulud kontrolli all.

„Andes Amsterdami linna elanikele enam informatsiooni ja parema kontrollivõimaluse nende energia kasutuse üle, tagame suurema kokkuhoiu, rahalise säästu ning vähendame mõju keskkonnale,” ütles Marthin de Beer, Cisco Arenevate Tehnoloogiate Grupi asepresident. „Innovaatilised linnad nagu Amsterdam tajuvad ära võimalused kuidas kindlatel standarditel põhinevaid kommunikatsiooniplatvorme kasutada hästi ära majanduslikuks arenguks, linnahalduseks ja kuidas parandada oma kodanike elustandardit. Käesoleva pilootprojektiga me soovime demonstreerida kuidas nutikad ja ühendatud ühiskonnad saavad olla enam energiateadlikud ja enam rohelised.”

Allikas: Treehugger