6. septemberil otsustas Tallinna halduskohus mitte rahuldada MTÜ Eesti Roheline Liikumine kaebust, jättes sellega Reidi tee II etapi ehitusloa jõusse. Otsuse apelleerisime 6. oktoobril Tallinna ringkonnakohtus, kus see on hetkel menetlemisel.

Roheliste Liikumise soov on tulevikus Reidi tee sarnaseid saagasid vältida ning toetada linnaplaneerimises läbipaistvat ja kaasavat asjaajamist. MTÜ Jalakäijate Ühing on selle tarbeks loonud algatuse „Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks“, mille toetamiseks saate allkirja anda siin. Kui mõttekaaslasi koguneb üle 1000, on Riigikogul kohustus ettepanek arutlusele võtta, seega julgustame kõiki algatust toetama ning ka tuttavatega jagama!

Kohtuteest lähemalt

Halduskohtu otsust saab lugeda siit, kohtu põhjendused algavad lk 11.  Me ei ole otsusega rahul järgmistel põhjustel:

Kohus ei lähtunud keskkonnaküsimustes möödapääsmatult olulisest ettevaatusprintsiibist. Halduskohtu otsuse järgi ei pea mitte ehitada soovija tõestama, et nende tegevus on looduskeskkonnale ohutu vaid kaebaja peab tõestama, et ehitus tegevus on ohtlik. Selle asemel, et lähtuda põhimõttest „üheksa korda mõõda, üks kord lõika“ lähtub kohus linna usust, et tegu on loodustsäästva projektiga.

Halduskohus viitab alles oma otsuses, et kaebaja oleks pidanud menetluse käigus esitama täiendavaid tõendeid. Kohus oleks pidanud otsust mõjutavate tõendite vajalikkusele viitama menetluse käigus, sealhulgas andes kaebajale aega vajalikke tõendeid hankida. Antud juhul on tegu menetluskorra rikkumisega.

Kohus asus ise eksperdi rolli hinnates 2007. aasta KMH dokumendi sobivust tänases kontekstis. Kohus on õigusorgan ega oma piisavat pädevust hindamaks kümnenditaguse KMH dokumendi sobivust. Oma otsuses oleks pidanud viitama eksperthinnangule või menetluse käigus selle hankimise vajadusele.

Halduskohus leppis läbipaistmatu ja segase paberimajandusega. KMH dokumendist olid puudu valdkondlikud uuringud, mis esitati KMH dokumentatsioonist eraldiseisvalt. Kuna KMH peab järgima kindlaid kriteeriumeid ja protseduure, ei saa eraldiseisvad valdkondlikud uuringud asendada tervikliku KMH poolt pakutavat kvaliteedigarantiid. Lisaks sellele ei olnud eelhinnangus piisavalt ega pädevalt selgitatud värskema KMH dokumendi koostamata jätmise põhjused, mis on seni lahtised. Puudulik dokumentatsioon ning dokumentide killustatus teeb orienteerumise peaaegu võimatuks, mistõttu see pole läbipaistev, üheselt arusaadav ning avalikusele lihtsalt ligipääsetav.

 

Algatusest lähemalt

Selleks, et tulevikus asjaajamine sujuvamalt kulgeks ning see ei peaks kulmineeruma kohtuvaidlusega, on MTÜ Jalakäijate Ühing alustanud allkirjade kogumist algatusele “Muuta teede ja tänavate kavandamine avalikuks”

Kui me kogume 1000 digiallkirja, siis läheb algatus Riigikogusse arutlusele. Selle saavutamiseks on meil teie kõigi abi vaja.

 

Kuidas abiks olla?

        Andke digiallkiri juba täna. Kui hetkel ei ole ID-kaardilugeja või Mobiil-ID käepärast, siis andke allkiri homme. Nädala pärast läheb see kiri teil paratamatult meelest ära, seega mida varem te selle allkirjastate, seda parem

        Levitage üleskutset isiklikult ja hankige mõttekaaslastelt veel 3 digiallkirja. Kindlasti on teil mõni pereliige, sõber või kolleeg, kes jagab teie väärtusi ja nõustub, et linnaruum peab olema inimkeskne, loodussõbralik, kaasavalt ja/või läbipaistvalt loodud ning küsige temalt isiklikult toetust. Julgustame ka sotsiaalmeedias jagamist, kuid lakkamatu infovoo alla mattumise vältimiseks tuleks ikkagi inimestele isiklikult läheneda :)

Loome üheskoos endale ja järeltulevatele põlvedele hea avalikku elukeskkonna!

Anni Müüripeal, MTÜ Jalakäijate Ühing

Mihkel Annus, MTÜ Eesti Roheline Liikumine