Hea tulevikuhuviline! Oled oodatud Arenguseire Keskuse hariduskonverentsile „Kuidas tagada õpetajate järelkasv?“, mis toimub kolmapäeval, 22. novembril 2023 Riigikogu konverentsisaalis (Lossi plats 1a, Tallinn) ja Worksupis. Saalis on kohtade arv piiratud, seega tasub end varakult kirja panna! Konverentsil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt reedel, 17. novembril. Lingi konverentsiga liitumiseks saadame päev enne üritust.

Ajakava ja registreerimine.

2040. aastal on Eestis kooliealisi lapsi ligikaudu kümme protsenti tänasest vähem, aga Tallinna ja Tartu linnapiirkondades on neid arvatavasti praegusest hoopis rohkem. Tavaliseks on saanud õppekeelest erinev kodune keel, hariduslikud erivajadused ja perede väga erinev sotsiaalmajanduslik taust. Õpetajatel on tulnud kohaneda sellega, et õpilased kasutavad kodutöödes tehisaru abi. Eesti koolides on kõrvuti töötamas viis õpetajate generatsiooni, igaüks oma väärtuste ja ootustega nii töökeskkonnale, tööhüvedele kui ka karjäärimudelile.

Konverentsil käsitleme, mida tähendavad käimasolevad trendid õpetajate vajadusele ja õpetajakutse valinutele. Tutvustame maakoolide, linnakoolide ning Tartu-Tallinna koolide tulevikustsenaariumeid ja arutame, kuidas hoida ära hariduslõhe, tulla toime õpilaste kasvava mitmekesisusega, päästa maakoolid ning tagada kvalifitseeritud õpetajate järelkasv.

Konverentsi peaesineja on OECD hariduse ja oskuste direktoraadi juht Andreas Schleicher, kes kõneleb koolide, õpetamise ja õppimise tulevikust ning samal teemal peavad kahekõne haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning endine haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo. Õpetajate järelkasvu trende ja stsenaariumeid Eestis tutvustab Arenguseire Keskuse ekspert Eneli Kindsiko.

Koolide tõhusust, seda mõjutavaid tegureid ja poliitikasoovitusi avavad EBS-i majandusprofessor Kaire Põder ja Tallinna Ülikooli avaliku poliitika dotsent Triin Lauri. Seda teemat jätkab vestlusring, kus osalevad Liina Kersna (Riigikogu liige, endine haridus- ja teadusminister (Reformierakond)), Kaarel Rundu (Tallinna Haridusameti juht), Äli Leijen (TÜ õpetajahariduse professor) ja Triin Noorkõiv (õpetaja, MTÜ Alustavat õpetajat toetav kool asutaja).

Eesti koolivõrgu värske ruumianalüüsi tulemusi tutvustab ettevõtte Starship Technologies andmeteadlane ja EBS-i vanemteadur André Veski. Päeva lõpetab vestlusring maakoolide tulevikust, kus sõna saavad Tõnis Lukas (Riigikogu liige, endine haridus- ja teadusminister (Isamaa)), Mario Mäeots (ettevõtte CTF Tech õppematerjalide looja ja koolitaja) ja Egle Rumberg (Uulu kooli direktor).

Päeva juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

Kutset võib jagada! Ootame osalema!